E-knjige

E-knjige

 • DOAB (Directory of Open Access Book)
  odprto dostopne knjige – beta verzija
 • EBSCOhost e-Book Collection
  Zbirka eBook Collection ponudnika EBSCOhost se je v preteklosti imenovala NetLibrary. 370 kupljenih knjig s strani knjižnic UL lahko sočasno uporablja le en uporabnik. Do 60 strani posamezne knjige lahko uporabnik natisne in/ali pošlje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov. V posamezni knjigi je možno iskanje posameznih besed, na voljo pa je tudi angleško-angleški slovar. Dostopno prek portala DiKUL in/ali Oddaljenega dostopa.
 • IEEE/IET Electronic Library – Conference Publications (IEEE, IET, VDE)
  Dostopno prek portala DiKUL in/ali Oddaljenega dostopa.
 • ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT Global) je v svetovnem merilu najobsežnejša zbirka doktorskih in magistrskih zaključnih del. Vsebuje bibliografske podatke o skoraj 4 milijonih zaključnih del z univerz iz 88 držav od leta 1743 dalje, z letnim prirastom okrog 100.000 novih zapisov.
  Zbirka je dostopna na uporabniškem vmesniku Proquest na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK.
 • ScienceDirect Journal & Books
  E-knjige s področja informatike, računalništva, energetike, strojništva, kemije, kemijske tehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije in ekologije. Nosilec konzorcija je CTK. Dostopno prek portala DiKUL in/ali Oddaljenega dostopa.
 • SpringerLink
  v polnem besedilu so dosegljive knjige, ki so bile izdane v času od 2005-2012 (copyright). Dostopno prek portala DiKUL in/ali Oddaljenega dostopa.

E-slovarji, e-enciklopedije, e-priročniki …

 • IATE – Inter Active Terminology for Europe ponuja večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti. Zbirka je prosto dostopna.
 • Evrokorpus je dvojezična zbirka vzporednih korpusov prevodov (slovensko – angleški, slovensko – francoski, slovensko – nemški, slovenski – španski), ki so nastali v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ). Zbirka je prosto dostopna.
 • Electropedia – The World’s Online Electrotechnical Vocabulary je večjezičen slovar s področja elektrotehnike, elektronike. Nekatera področja vsebujejo tudi slovensko terminologijo. Slovar vzdržuje IEC.
 • Oxford English Dictionary Online (OED)
  Elektronska oblika Oxford English Dictionary (druga izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 290 000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itd. Zbirka je dostopna na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene z Univerze v Ljubljani.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411