Katedra za sisteme, avtomatikoin kibernetiko

Uspešnost družbe vse bolj temelji na uspešnosti industrije, ki mora biti konkurenčna in zagotavljati čim večjo dodano vrednost v izdelkih.

To pa je možno doseči le z ustreznimi sistemi avtomatike in informatike, saj le tak pristop zagotavlja visoko kvaliteto, konkurenčne cene, nizko porabo energije, majhen izmet, prijazne delovne razmere za zaposlene in izpolnjevanje vse strožjih ekoloških zahtev.

Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko razvija za to potrebna znanja in jih prenaša na študente. Odgovorna je za izvajanje študijskih smeri AVTOMATIKA na obeh prvostopenjskih programih, za smer AVTOMATIKA in INFORMATIKA na drugostopenjskem magistrskem študiju in za 9 predmetov doktorskega študija.

Znanja omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje opravil v tehničnih sistemih. Pri tem študenti pridobijo znanja o sistemih, signalih in elektronskih sklopih v avtomatiki, o modeliranju in računalniški simulaciji ter načrtujejo vodenje z naprednimi inteligentnimi metodami, ob tem pa spoznavajo tudi sodobne merilne sisteme, robotske sisteme, mikrokrmilniške vgradne sisteme, računalniški vid ter slikovne in govorne tehnologije. Pridobljena znanja so neobhodna pri optimiranju in vodenju procesnih, proizvodnih in logističnih sistemov, na področjih razvoja robotskih in avtonomnih mobilnih sistemov, pri načrtovanju inteligentnih sistemov, biometričnih sistemov, v biomedicinski tehniki ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.

Obširnejša predstavitev

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411