Izobraževanje vizvedbi gostujočega predavatelja

Število kreditnih točk: 3

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Vpis v letnik študija.

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

  • študentom omogočiti poslušanje predavanj uveljavljenih predavateljev iz tujine
  • študentom predstaviti aktualno problematiko s področij Elektrotehnike
  • okrepitev internacionalizacije študija
  • okrepitev mednarodnih povezav

Kompetence:

  • sposobnost spremljanja najnovejših trendov v področju
  • medsebojno komuniciranje v mednarodnem prostoru
  • nova znanja s področja izobraževanja
  • priprava in pisanje poročil

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Delovanje visokošolskega sistema v mednarodnem prostoru, osnove komuniciranja v tujem jeziku, študijske strategije in njihova uporaba, medosebno komuniciranje, spretnosti usmerjanja in svetovanja, uporaba študijskih strategij, upravljanje s časom, osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja na druge

 

Metode dela:

Metode dela so prilagojene izvedbi izobraževanja. Vsebujejo predstavitve, predavanja, delavnice in samostojno reševanje nalog.

 

Gradiva

Viri in literatura bodo določeni glede na gostujočega izvajalca in program izobraževanja.

Študiji na katerih se predmet izvaja

  • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411