Katedra za elektroenergetskesisteme in naprave

Električna energija od proizvodnje do porabe je področje s katerim se ukvarjamo na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave.

Zraven sodijo seveda različni viri električne energije, delovanje, zaščita in vodenje elektroenergetskih sistemov in inštalacij, trgovanje z električno energijo, njena kakovost pa tudi posebnosti kot sta visoka napetost in razsvetljava.

Elektroenergetski sistem je hrbtenica funkcioniranja sodobne družbe. Pomen elektroenergetike kot vede se dnevno povečuje kot raste poraba električne energije. Uvajanje sodobnih tehnologij, izkoriščanje novih virov energije, uporaba novih materialov, trg električne energije in vedno strožje okoljske zahteve pa zahtevajo dnevno nova znanja.

Zaposleni na Katedri smo v nenehnem stiku z gospodarstvom in industrijo. Število projektov se povečuje, saj se bliža nov državni investicijski cikel v energetsko oskrbo in se zato v elektroenergetiko investira vedno več sredstev. Diplomanti smeri elektroenergetika so zato zelo iskani, študenti pa lahko že med študijem sodelujejo na katedri pri različnih projektih. Tako pridobljena znanja in izkušnje koristno uporabijo pri izdelavi seminarskih in diplomskih nalog ter kasneje v poklicni karieri.

Spletna stran: http://keesn.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411