Vidmarjevenagrade

Fakulteta za elektrotehniko vsako leto podeli Vidmarjeve nagrade fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju praktičnega izobraževanja iz gospodarstva za študente. Pri izboru nagrajencev upošteva njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in obštudijskem delu s študenti.

Nagrado fakulteta podeljuje v počastitev spomina na nestorja slovenskih elektrotehnikov, akademika, dr. h. c., prof. dr. Milana Vidmarja.

Dosedanji nagrajenci

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Benjamin Lipovšek
 • Nagrada za asistenta: as. dr. Aljaž Blatnik

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Marko Jankovec
 • Nagrada za asistenta: as. dr. Kristijan Cafuta
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Zvonko Boštjančič iz podjetja Blubit

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Boštjan Batagelj
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Peter Naglič
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Simon Cigoj iz podjetja TRAC

 • Nagrada za učitelja: doc. dr. Janez Perš
 • Nagrada za asistenta: as. dr. Andraž Rihar
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Marko Perovšek iz podjetja OMEGA AIR

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Tomaž Jarm
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Samo Beguš
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Igor Mrdavšič iz podjetja I. M. inženiring

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Matevž Pogačnik
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Aleš Berkopec
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: mag. Franjo Gorše in Blaž Potočnik iz podjetja Domel

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Damijan Miljavec
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Benjamin Lipovšek
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: mag. Robert Logar iz podjetja ABB Slovenija

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Matjaž Mihelj
 • Nagrada za asistenta: izr. prof. dr. Gregor Klančar
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: podjetje Hella Saturnus Slovenija

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Matej Zajc
 • Nagrada za asistenta: izr. prof. dr. Gregor Geršak
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Aljoša Ferderber in Peter Lukan iz podjetja Optacore

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Tadej Tuma
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Miha Fošnarič
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Samo Čarman iz podjetja CGS plus

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Andrej Košir
 • Nagrada za asistenta: doc. dr. Tomaž Vrtovec
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: G. Janc, Lukan, G. Selak in A. Zeme iz podjetja Kolektor Sinabit

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Borut Zupančič
 • Nagrada za asistenta: izr. prof. dr. Andrej Trost
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: Marjan Hočevar iz podjetja TeTol

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Marko Munih
 • Nagrada za asistenta: prof. ddr. Melita Hajdinjak
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: B. Glavič, T. Knez, B. Lamovšek, M. Lindič, M. Mak iz Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Gregor Dolinar
 • Nagrada za asistenta: dr. Boštjan Batagelj
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: J. Čretnik

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Rastko Fišer
 • Nagrada za asistenta: dr. Marko Jankovec
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: B. Orlič

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Dušan Agrež
 • Nagrada za asistenta: dr. Aleš Belič
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: M. Letonje, J. Jurjevec in I. Skubi iz podjetja Iskra Sistemi

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Matjaž Vidmar
 • Nagrada za asistenta: dr. Boštjan Murovec
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: D. Janežič, I. Steiner in P. Pirnat iz podjetja Inea

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Rihard Karba
 • Nagrada za asistenta: dr. Andrej Košir
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: B. Burgar, G. Polanšek, B. Sodja, Z. Stare in A. Shresta iz podjetja Iskratel

 • Nagrada za učitelja: izr. prof. dr. Anton R. Sinigoj
 • Nagrada za asistenta: dr. Iztok Fajfar
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: podjetje Elektro Ljubljana

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Rafael Mihalič
 • Nagrada za asistenta: dr. Alenka Maček-Lebar
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: F. Pavlovčič iz Agencije RS za okolje

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Andrej Žemva
 • Nagrada za asistenta: dr. Igor Papič
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: P. Gabrovšek iz podjetja Metrel

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Aleš Stanovnik
 • Nagrada za asistenta: dr. Andrej Trost
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: M. Šalej

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Janez Nastran
 • Nagrada za asistenta: dr. Urška Demšar
 • Nagrada za mentorja praktičnega usposabljanja: R. Zorjan

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Drago Matko
 • Nagrada za asistenta: dr. Matevž Pustišek

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Stanislav Reberšek
 • Nagrada za asistenta: dr. Rastko Fišer

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Janko Drnovšek
 • Nagrada za asistenta: dr. Gašper Mušič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Milan Popovič
 • Nagrada za asistenta: dr. Tadej Tuma

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Nikola Pavešić
 • Nagrada za asistenta: dr. Andrej Žemva

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Ivan Bratko
 • Nagrada za asistenta: dr. Anton Umek

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Saša Divjak
 • Nagrada za asistenta: dr. Drago Hercog

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Tadej Bajd
 • Nagrada za asistenta: dr. Mira Trebar

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Franc Bratkovič
 • Nagrada za asistenta: dr. Igor Kononenko

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Jože Mlakar
 • Nagrada za asistenta: dr. Stanislav Kovačič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Dušan Kodek
 • Nagrada za asistenta: dr. Drago Kostevc

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Savo Leonardis
 • Nagrada za asistenta: dr. Neža Mramor-Kosta

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Peter Jereb
 • Nagrada za asistenta: dr. Viljam Mahnič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Miroslav Vehovec in prof. dr. Lojze Vodovnik
 • Nagrada za asistenta: dr. Boštjan Peršič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. France Bremšak
 • Nagrada za asistenta: dr. Marjan Vezjak

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Jernej Virant
 • Nagrada za asistenta: dr. Franc Bergelj

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Rafael Cajhen
 • Nagrada za asistenta: dr. Tomaž Mohorič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Jože Furlan
 • Nagrada za asistenta: dr. Stanislav Reberšek

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Ludvik Gyergyek
 • Nagrada za asistenta: dr. Dušan Brajnik

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Joško Budin
 • Nagrada za asistenta: dr. Vojko Valenčič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Gabrijel Tomšič
 • Nagrada za asistenta: mag. Niko Basarič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Miljutin Železnjov
 • Nagrada za asistenta: dr. Milan Popovič

 • Nagrada za učitelja: prof. dr. Mirjan Gruden
 • Nagrada za asistenta: dr. Ivan Štukovnik

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411