Izobraževalno-promocijskiprojekti

Visokošolski učitelji: Kamnik Roman
Število kreditnih točk: 3

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:
Vpis v letnik študija.


Vsebina:

Samostojno delo med letom:

 • Oblikovanje in priprava elektrotehniških eksperimentov in predstavitev
 • Izvajanje elektrotehniških eksperimentov in predstavitev
 • Oblikovanje in priprava tekmovalnih nalog
 • Oblikovanje, priprava in izvedba izobraževalno-promocijskih delavnic
 • Predstavitev in popularizacija področij elektrotehnike različnim ciljnim skupinam

 

Cilji in kompetence:

Cilji:

 • Predstavitev elektrotehnike mladim
 • Prenos znanja med generacijami
 • Popularizacija področja elektrotehnike

Kompetence:

 • spretnosti usmerjanja in svetovanja
 • uporaba in prenos študijskih strategij
 • medosebno komuniciranje
 • upravljanje s časom
 • načrtovanje in evidentiranje dela
 • priprava in pisanje poročil
 • osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja in spretnosti na druge

 

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Delovanje visokošolskega sistema, osnove komuniciranja, študijske strategije in njihova uporaba, medosebno komuniciranje, spretnosti usmerjanja in svetovanja, uporaba študijskih strategij, upravljanje s časom, osmišljanje lastne izkušnje in prenos znanja na druge.

 

Metode dela:

Predstavitve, predavanja, delavnice, reševanje nalog.

 

Gradiva

 • Tekmovanje v znanju tehnologij.
 • Poletni tabor inovativnih tehnologij.
 • Dogodki za šolarje in dijake.

Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411