FAQ

Ni neumnih vprašanj, so le neumni odgovori.

V spodnjem delu boste našli odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja. Če še vedno potrebujete pomoč, nam le pišite na tutorstvo@fe.uni-lj.si.

Predmet fizika za prvi semester se po novem imenuje: Mehanika in termodinamika oz. Mehanika in toplota. Predavanja so na Jadranski ulici 26 v Peterlinovem paviljonu.

Takoj prvi teden so že redna predavanja po urniku. Urniki in razporedi v skupine so objavljeni na spletni strani fakultete.

Praviloma so najprej predavanja. Pri prvem predavanju pri posameznem predmetu potem izveste vse glede vaj. Torej, do prvega predavanja pri posameznem predmetu avditornih in laboratorijskih vaj ni.

Urnik predmetov, ki se izvajajo na FRI najdete tukaj.

Urnik predmetov, ki se izvajajo na FE pa tukaj.

Obvestila pri izvajanju posameznih predmetov dobite:

Prijave na izpite in ocene za vse predmete se vidijo v Studisu FE.

Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.

Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

Za ponovni vpis v 2. letnik mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika (60 kreditnih točk) in obveznosti iz 2. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS).

Ponavljanje zadnjega letnika ni možno.

Ponavljanje iz upravičenih razlogov (“pogojno ponavljanje”) glede na določila Statuta UL ni mogoče.

V kolikor vam ponavljanja ni uspelo vpisati, si uredite status »pavzerja« – pomeni študent brez statusa. Opravljate lahko neopravljene izpite, a so plačljivi.

V kolikor si želite izmenjave v tujino (za semester ali dva) se morate pravočasno prijaviti na razpis – običajno so prijave v mesecu decembru za naslednje študijsko leto. Sicer pa se lahko v zvezi z izmenjavami v času uradnih ur oglasite pri Katarini Erjavec (01 7468 209) ali katarina.erjavec@fe.uni-lj.si.

V kolikor ne greste na izpit in se od izpita niste pravočasno odjavili vam bo profesor vnesel negativno oceno (če niste kako drugače z njim dogovorjeni). Včasih so bile mogoče t. i. vrnjene prijave, ki jih sedaj ni več!

Izbirnih predmetov ni mogoče menjati.

Ob vpisu je vsem strogo naročeno naj preverijo in se pozanimajo o smeri, ki jo bodo vpisali. Kasnejše menjave niso mogoče.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411