Alumni klub

Enkrat štromar, vedno štromar!

Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij. Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti UL FE z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete.

Razširite si krog poznanstev in se pridružite kolegom na spletnem portalu Alumni UL. Skupaj bomo še močnejši.

AlumniFE

Alumni klub omogoča nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov UL FE ter promovira znanje in dosežke svojih članov ter skrbi za ugled poklica elektroinženirja in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta. Diplomanti lahko svoje znanje v Alumni klubu plemenitijo in izmenjujejo izkušnje na primerih dobre prakse.

Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih:

 • kot mentorji študentom,
 • kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj,
 • kot sponzorji kluba
 • in ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov.

Pravila delovanja Alumni kluba UL FE

Član Alumni kluba FE lahko postane vsak, ki je uspešno zaključil študij na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Članstvo v klubu diplomantov pomeni tudi priložnost za srečanja in druženje z nekdanjimi sošolci, za obujanje spominov ter izmenjavo informacij in izkušenj, mreženje, priložnost za nadaljnji profesionalni razvoj in ne nazadnje za preživljanje prijetnih prostih trenutkov. Ohranjanje stikov med diplomanti po zaključku študija predstavlja možnost pridobivanja številnih informacij, novih znanj ter izmenjavo različnih izkušenj.

Prednosti, ki jih prinese članstvo v Alumni klubu:

 • Podpora članom pri njihovem strokovnem in znanstvenem delu.
 • Spremljanje novosti na fakulteti ter podpora razvoju fakultete.
 • Obveščanje o dogodkih na fakulteti in o razvoju na področju elektrotehnike.
 • Ohranjanje povezanosti in komunikacij različnih generacij, sošolcev, poslovnih partnerjev, profesorjev ali sodelavcev.
 • Izmenjava izkušenj in dobrih praks.
 • Druženje članov na formalen in neformalen način.
 • Pomoč pri uresničevanju novih podjetniških idej.
 • Promoviranje dosežkov članov kluba in fakultete.
 • Mreženje na dogodkih (seminarji, delavnice, večerje, razprave, predavanja,
  okrogle mize, …).
 • Baza znanj, člankov in slik iz dogodkov Alumni kluba.
 • Člani lahko ustanovijo različne »podsekcije« npr. energetiki, ljubitelji košarke, fotografi, itd.
 • Pomoč pri organizaciji in vodenju različnih dogodkov (srečanja diplomantov, športno druženje).
 • Sponzorstvo dogodkov.
 • Pomoč pri iskanju diplomantov, ki še niso v Alumni klubu.

Vsi, ki ste zaključili katero koli stopnjo študija na Univerzi v Ljubljani in ste se registrirali na spletnem portalu Alumni UL, ste upravičeni do ugodnosti, ki jih za vas pripravlja univerza s svojimi partnerji.

 

Vodstvo Alumni kluba UL FE

Predsednik Alumni kluba UL FE: dr. Jaka Ogorevc

Jaka Ogorevc je po končani gimnaziji nadaljeval šolanje na Fakulteti za elektrotehniko UL in leta 2010 diplomiral. Kot mladi raziskovalec se je nato zaposlil v Laboratoriju za metrologijo in kakovost in leta 2018 doktoriral pod mentorstvom prof. dr. Janka Drnovška. Svojo kariero nadaljuje pri podjetju Dewesoft, kjer je produktni vodja.

Tajnik Alumni kluba UL FE: Valentina Stanić

Fakulteta za elektrotehniko
Alumni klub
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

Zadnje novice

Inspiracija

Prihodnost pripada tistim, ki
verjamejo v lepoto svojih sanj.

Eleanor Roosevelt

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411