Vnosdokumentov

Dokumentacija

Dokumenti, ki so potrebni za vnos osebnih bibliografij v sistemu COBISS:

V sistemu COBISS se NE KREIRA zapisov za:

  • organizacije dogodkov/konferenc
  • nagrad (podatki o nagradah sodijo v biografije)
  • gesel v enciklopedijah, leksikonih itd., ki vsebujejo manj kot 200 znakov in avtorstvo ni razvidno
  • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference
  • daljših gostovanj na tujih univerzah (podatki sodijo v biografije)

Taki podatki sodijo v BIOGRAFIJO.

Verifikacija

Ustreznost dodeljene znanstvene tipologije za posamezna področja naknadno preverjajo in verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

V primeru, da se avtor spremenjeno tipologijo s strani OSIC-a ne strinjanja, ima možnost pritožbe:

  1. najprej na OSIC, ki je dokument preverjal in verificiral,
  2. v primeru, da se z obrazložitvijo s strani OSIC-a še vedno ne strinja, se lahko pritoži na še ustrezni Znanstvenoraziskovalni svet ene od ved pri ARRS: naravoslovje, tehnika, medicina in zdravje, biotehnika, družboslovje, humanistika, interdisciplinarne raziskave

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411