Vnosdokumentov

Dokumentacija

Dokumenti, ki so potrebni za vnos osebnih bibliografij v sistemu COBISS:

  • Spremni list o dokumentu/delu za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS (Obrazec),
  • primarni vir (zbornik, knjiga, revija, fotokopija oz. PDF članka/prispevka …),
  • ustrezna dokazila (recenzije, vabila, potrdila, korespondenca idr.),
  • definirana Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z Dodatnimi navodili za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti,
  • zahtevek za vnos odprte objave v RUL in/ali dCOBISS (Obrazec).

Verifikacija

Za pravilno razvrstitev bibliografskih enot po tipologiji so primarno odgovorni avtorji, lahko pa jo določi tudi ekspert za predmetno področje.
Ustreznost dodeljene znanstvene tipologije za posamezna področja naknadno preverjajo in verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

V primeru, da se avtor spremenjeno tipologijo s strani OSIC-a ne strinjanja, ima možnost pritožbe:

  1. najprej na OSIC, ki je dokument preverjal in verificiral,
  2. v primeru, da se z obrazložitvijo s strani OSIC-a še vedno ne strinja, se lahko pritoži na še ustrezni Znanstvenoraziskovalni svet ene od ved pri ARRS: naravoslovje, tehnika, medicina in zdravje, biotehnika, družboslovje, humanistika, interdisciplinarne raziskave

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411