Vnosdokumentov

Dokumentacija

Dokumenti, ki so potrebni za vnos osebnih bibliografij v sistemu COBISS:

 • Spremni list o dokumentu/delu za vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS (Obrazec),
 • primarni vir (zbornik, knjiga, revija, fotokopija oz. PDF članka/prispevka …),
 • ustrezna dokazila (recenzije, vabila, potrdila, korespondenca idr.),
 • definirana Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS z Dodatnimi navodili za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti; za pravilno razvrstitev bibliografskih enot po tipologiji so primarno odgovorni avtorji, lahko pa jo določi tudi ekspert za predmetno področje,
 • zahtevek za vnos odprte objave v RUL in/ali dCOBISS (Obrazec).

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • organizacije dogodkov/konferenc
 • nagrad (podatki o nagradah sodijo v biografije)
 • gesel v enciklopedijah, leksikonih itd., ki vsebujejo manj kot 200 znakov in avtorstvo ni razvidno
 • neobjavljenih gradiv za posvetovanja, simpozije, konference
 • daljših gostovanj na tujih univerzah (podatki sodijo v biografije)

Verifikacija

Ustreznost dodeljene znanstvene tipologije za posamezna področja naknadno preverjajo in verificirajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

V primeru, da se avtor spremenjeno tipologijo s strani OSIC-a ne strinjanja, ima možnost pritožbe:

 1. najprej na OSIC, ki je dokument preverjal in verificiral,
 2. v primeru, da se z obrazložitvijo s strani OSIC-a še vedno ne strinja, se lahko pritoži na še ustrezni Znanstvenoraziskovalni svet ene od ved pri ARRS: naravoslovje, tehnika, medicina in zdravje, biotehnika, družboslovje, humanistika, interdisciplinarne raziskave

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411