Nagrada sodelavcemfakultete

Nagrado sodelavcem fakultete Fakulteta za elektrotehniko podeljuje od leta 2014. Nagrado prejmejo zaposleni delavci, ki so v obdobju od 1. oktobra do 30. septembra s svojim delom pomembno prispevali k boljšemu delovanju fakultete.

Dosedanji prejemniki nagrade:

 • Petra Koželj, vodja raziskovalnega sektorja.
 • Tomaž Plestenjak, vodja tehnično vzdrževalne službe.

Poleg zahtevne implementacije informacijskega sistema APIS smo se v letošnjem letu lotili tudi posebnega modula LODN (osebni delovni načrt), kjer je Petra Koželj imela eno od vodilnih vlog za učinkovito vzpostavitev novega sistema, vse poleg opravljanja rednega dela vodje RS.

V letošnjem letu pa smo izvedli tudi veliko zahtevnih investicij in gradbenih posegov, kar ne bi bilo mogoče, če to ne bi potekalo pod budnim očesom in strogim nadzorom Tomaža Plestenjaka.

Petra in Tomaž sta sodelavca, ki jima nobena stvar ni pretežka in za fakulteto delata z vso predanostjo in s srcem. Sta dva izjemno pomembna stebra te fakultete, ki velikokrat v ozadju skrbita, da stvari nemoteno tečejo.

Poleg tega, da sta vsak na svojem področju odlična strokovnjaka, pa oba odlikuje tudi kolegialnost in čut za sočloveka. Na fakulteti smo ponosni, da sta del našega kolektiva.

Glede na vse navedeno nagrado strokovnemu sodelavcu za izjemen prispevek k delovanju fakultete za leto 2022 prejmeta Petra Koželj in Tomaž Plestenjak.

 

 • mag. Tea Urankar, tajnik fakultete

Nagrado sodelavcem fakultete za pomemben prispevek k delovanju fakultete za leto 2022 prejme tudi mag. Tea Urankar.

Tea Urankar s pozitivnim pristopom, izjemno pripadnostjo in visoko stopnjo odgovornosti odlično vodi in usklajuje delo tako v strokovnih službah kot tudi na ostalih področjih delovanja Fakultete za elektrotehniko. Neutrudno, ne oziraje se na običajne ure delavnika, uspešno usklajuje in hkrati motivira sodelavce in sodelavke.

Izpostaviti je potrebno tudi njeno odlično pravno znanje, ki je za Fakulteto za elektrotehniko z več kot 370 zaposlenimi, zelo razvejano dejavnostjo in velikim obsegom sodelovanja z gospodarstvom izjemno pomembno.  S svojo preudarnostjo in odličnim pravnim znanjem se je izkazala tudi v času epidemije, ko je bilo in je še v skladu s hitro spreminjajočimi se predpisi treba prilagajati na fakulteti številne pogodbe, pravilnike in navodila na področju delovnega prava in drugih področjih delovanja fakultete.

Mag. Tea Urankar je odlična vodja in sodelavka, ki odločilno prispeva k boljšemu delovanju fakultete.

 

 • Martina Absec in Nataša Suša, sodelavki v Dekanatu

Martina Absec in Nataša Suša skrbita za administrativno podporo vodstvu in organom fakultete, pomagata pri vpeljavi APIS-a na področju nabave, delujeta kot podpora in ključni element v nabavnem procesu, in še in še. Svoje delo v dekanatu že vrsto let opravljata predano, natančno in z veliko mero potrpljenja. Dekanat je prostor, v katerega se vsak dan steka množica ljudi, vse več je dela, in veliko je takih, ki ju tekom običajnega delovnega dne prosijo za pomoč. Pogosto sta prvi stik zunanjih obiskovalcev ali klicateljev s fakultete, a sta zmeraj pripravljeni ponuditi pomoč in informacije vsem, ki se nanju obrnejo.

 • Zdenka Rajh Hekič, Špela Hren, Mojca Božič, Mojca Izlakar, Karmen Kos, Marija Kutnar in Erna Novak, sodelavke v Finančno – računovodskem sektorju

Na Fakulteti intenzivno poteka implementacija novega poslovnega informacijskega sistema APIS, ki od zaposlenih v strokovnih službah zahteva izjemne napore ob že tako obsežnem rednem delu in oteženih okoliščinah dela zaradi epidemije COVID-19. Pri tem je potrebno izpostaviti zlasti zaposlene v Finančno-računovodskem sektorju, ki aktivno sodelujejo v tem procesu in delijo svoje znanje s snovalci programa za skupno korist ne samo Fakultete za elektrotehniko, temveč Univerze v Ljubljani v celoti.
Vpeljava novega informacijskega sistema je poseben izziv zlasti na področju financ in računovodstva, kjer so zanesljivost sistema, pravilnost podatkov in strokoven pristop nujni elementi za uspešno in nemoteno poslovanje vsake pravne entitete. Kljub povečanemu obsegu delovnih obveznosti zaposlene v FRS ves čas skrbijo za pravočasno, vestno in strokovno opravljene obveznosti iz pristojnosti sektorja.

 • Dr. Nina Gržinič Frelih in Vesna Paradiž, sodelavki v Službi za komuniciranje

Dr. Nina Gržinič Frelih in Vesna Paradiž skrbita za gladko izpeljane dogodke v organizaciji fakultete ter za organizacijsko podporo dogodkov zunanjih organizatorjev. Naloga Službe za komuniciranje je predstaviti javnosti raznovrstnost študija na fakulteti z namenom pridobivanja čim več kvalitetnih študentov, ki se bodo nato izobrazili predvsem za delo v gospodarstvu, ki tovrstne strokovnjake potrebuje, služba skrbi tudi za predstavitve študija na srednjih šolah ter za privlačno in učinkovito izvedbo Informativnih dnevov. O vsem dogajanju ste redno obveščeni po internih komunikacijskih kanalih ter na spletni strani in družabnih omrežjih, na katerih Služba za komuniciranje dnevno aktivno ustvarja vsebine. Pomembnejši del svojega poslanstva je služba opravila v letu 2019 z izvedbo dogodkov ob 100-letnici elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani in izdajo zbornika ob tej priložnosti.

 • Petra Koželj, Renata Globevnik, Saška Cvetanović Čepon, Elizabeta Trobec in Edita Bašić, sodelavke v Raziskovalnem sektorju

Petra Koželj, Renata Globevnik, Saška Cvetanović Čepon, Elizabeta Trobec in Edita Bašić skrbijo za odlično podporo našim raziskovalcem pri vodenju projektov z administrativnega vidika. Pogosto financerji spreminjajo pravila in obrazce, spremljati je potrebno razpise, porabo finančnih sredstev, pripravljati poročila, zahtevke in obrazložitve, komunicirati z raziskovalci, predstojniki, raznimi službami znotraj fakultete, financerji, revizorji, domačimi in tujimi vodji projektov in koordinatorji, toda Ekipa Raziskovalnega sektorja vse našteto počne profesionalno in požrtvovalno, poleg tega pa si zelo prizadevajo najti rešitve za boljše nagrajevanje raziskovalcev. Vse vodje projektov se zavedajo, da bi brez natančnega dela, vestnosti in prilagodljivosti ekipe Raziskovalnega sektorja veliko težje izpeljali tisti del projektov, ki je raziskovalcem običajno najmanj priljubljen, t.j. administrativno delo.

 • Mag. Zdenka Oven, Tatjana Bolha, Marjeta Longyka in Irma Čuk, sodelavke iz Knjižnice FE

Mag. Zdenka Oven kot vodja Knjižnice že vrsto let  uspešno in učinkovito organizira in vodi delo v knjižnici, je samoiniciativna in stalno skrbi za izboljšave dela, prenove prostorov in nakup literature v knjižnici. Skrbi za stalno izobraževanje vseh delavk v knjižnici ob prehodu na nove informacijske programe in poslovne procese v knjižnici. S svojim natančnim in vestnim delom skrbi za finančno učinkovito obvladovanje stroškov knjižnice.

 • Maja Slovenc, tajnik fakultete
 • Tomaž Plestenjak, vodja Tehnično vzdrževalne službe
 • Marjanca Rebernik, Tatjana Lušina, Nina Gorenec Rebernik, Katarina Erjavec, Andreja Lavrenčič in Nina Vengust, sodelavke v Študijskem sektorju.

Maja Slovenc, ki že vrsto let, kot tajnik fakultete, uspešno in učinkovito vodi strokovne službe Tajništva FE, sodeluje pri vseh investicijah in prenovah fakultete, ter s svojim natančnim in vestnim delom skrbi za finančno učinkovito obvladovanje in zniževanje stroškov fakultete.

Tomaž Plestenjak, vodja Vzdrževanja, ki na vseh področjih presega pričakovane rezultate dela. Pri delu zasleduje dobrobit delodajalca in skrbi, da služba za tehnično vzdrževanje dobro deluje. V letošnjem letu je še prav posebej skrbno in požrtvovalno sodeloval pri prenovi fakultete, pogosto izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dneh, ter ves čas skrbel za kakovostno izvedbo gradbeno-obrtniških del in strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci.

Marjanca Rebernik, Tatjana Lušina, Nina Gorenec Rebernik, Katarina Erjavec, Andreja Lavrenčič in Nina Vengust, ki so poleg svojega rednega dela, omogočile zaključiti študij kar 485 študentom ob zaključku predbolonjskih študijskih programov. Prav tako zaposlene zgledno skrbijo za vsako leto vse večje število mednarodnih izmenjav študentov. V letošnjem letu smo tudi z njihovim sodelovanjem prejeli 7- letno akreditacijo dodiplomskih študijskih programov in doktorskega študijskega programa, sodelovale pa so tudi pri pripravi dokumentacije za mednarodno akreditacijo ASIIN.

 • Marjana Rebernik, vodja Študijskega sektorja

Nagrado prejme za celovito podporo učiteljem, študentom in vodstvu fakultete pri izvajanju pedagoške dejavnosti na vseh treh stopnjah študijskih programov, tako v l. 2015, kot tudi že vrsto let do sedaj.

 • Tomaž Plestenjak, vodja Tehnično-vzdrževalne službe, ter sodelavca Aleš Vogrin in Franci Oblak

Nagrado prejmejo za uspešno in vestno opravljeno delo ob prenovi fakultetnih prostorov po odhodu Fakultete za računalništvo in informatiko.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411