Oddaljenidostop

Oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov

Dostop do naročniških informacijskih virov je omogočen tudi s poljubnih lokacij izven računalniške mreže UL. Storitev Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL lahko uporabljajo vpisani študenti in zaposleni na UL.

Za uporabo storitve Oddaljenega dostopa lahko uporabite:

  • COBISS AAI: izberemo knjižnico, vpišemo številko štedentske/članske izkaznice in geslo, ki je enako kot moj COBISS (Moja knjižnica), ali
  • Arnes AAI: z identiteto UL.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411