Izpitni roki

Roki za prijavo na pisni izpit

ČE JE IZPIT V … …, JE ZADNJI ROK ZA PRIJAVO
ponedeljek sreda (prejšnji teden) do 23:59
torek četrtek (prejšnji teden) do 23:59
sreda petek (prejšnji teden) do 23:59
četrtek sobota (prejšnji teden) do 23:59
petek nedelja do 23:59

Odjava od pisnega izpita

Študent se od pisnega izpita na katerega je prijavljen, lahko odjavi prek informacijskega sistema do poldneva (12:00) dan pred izpitom.

Prijave in odjave na ustne roke

Ko je ustni rok razpisan, ga študenti vidijo na svojem vmesniku in se lahko nanj prijavljajo, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v nastavitvah parametrov predmeta. Časovni rok za prijavo in odjavo je do 20:00 dan pred izpitom, na dan izpita bodo študenti videli tudi v kateri interval so razporejeni.

Opozorilo

35. člen

Če se študent zaradi opravičenega razloga ni mogel udeležiti izpita ali se iz istega razloga ni mogel odjaviti oziroma, če mu iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni bilo omogočeno opravljanje izpita in v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga  komisiji za reševanje študentskih vlog dostavi ustrezna dokazila, se šteje, da je bil pravočasno odjavljen. Študentu, ki se ni odjavil in ni prišel na katerikoli del izpita ter za to nima opravičljivega razloga, se šteje kot neuspešno opravljanje izpita. Pri ustnem delu izpita oziroma pri ustnem izpitu se šteje, da se ga kandidat ni udeležil, če je zamudil več kot 15 minut.

Postopek prijave na izpit za študente, ki morajo opravljanje izpita plačati (pavzerji in četrto ter peto opravljanja izpita):

  1. študent se sam pravočasno prijavi na razpisani izpitni rok v informacijskem sistemu;
  2. po vnosu ocene pri izpitu (pozitivne ali negativne) študent prejme na svoj e-mail, ki je enak uporabniškemu imenu, račun, ki ga plača v roku, ki je določen na računu;
  3. v primeru, da študent terjatev ne bo poravnal, se mu bo informacijski sistem zablokiral;
  4. študente opozarjamo, da se je spremenil izpitni pravilnik (vrnjene prijave, rok za odjavo od izpita,…).

Peto opravljanje izpita

Peto opravljanje izpita je zadnje možno opravljanje. Študent mora za peto opravljanje izpita oddati vlogo vsaj dva meseca pred predvidenim rokom opravljanja izpita. Vlogo obravnava Študijska komisija, študent pa se pred opravljanjem izpita pogovori s prodekanom in nosilcem predmeta.

Sklep Statutarne komisije UL je dosegljiv na tej povezavi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411