Izpitni roki

Izpitni roki študijskih programov 1. stopnje 2023/24

Izpitni roki študijskih programov 2. stopnje 2023/24

Prijave in odjave

Ko je izpitni rok razpisan, ga študenti vidijo na svojem vmesniku in se lahko nanj prijavljajo, če izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu.

Roki za prijavo na pisni izpit:

ČE JE IZPIT V … …, JE ZADNJI ROK ZA PRIJAVO
ponedeljek sreda (prejšnji teden) do 23:59
torek četrtek (prejšnji teden) do 23:59
sreda petek (prejšnji teden) do 23:59
četrtek sobota (prejšnji teden) do 23:59
petek nedelja do 23:59

Študent se od pisnega izpita lahko odjavi prek informacijskega sistema do poldneva (12:00) dan pred izpitom.

Časovni rok za prijavo in odjavo na ustni izpit je do 20:00 dan pred izpitom, na dan izpita bodo študenti videli tudi v kateri interval so razporejeni.

 

Študent lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

Izpitni roki so razporejeni tako, da ima vsak predmet razpisane 4 izpitne roke, študent pa lahko opravlja izpit pri predmetu v enem študijskem letu največ trikrat.

  • Pri predmetih zimskega semestra študent lahko opravlja izpit enkrat v zimskem izpitnem obdobju (čeprav sta razpisana dva termina), enkrat v junijskem izpitnem obdobju: in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.
  • Pri predmetih poletnega semestra študent lahko opravlja izpit dvakrat v junijskem oz. spomladanskem izpitnem obdobju in enkrat v jesenskem izpitnem obdobju.

Izpitni red UL FE, 35. člen: Če se študent zaradi opravičenega razloga ni mogel udeležiti izpita ali se iz istega razloga ni mogel odjaviti oziroma, če mu iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni bilo omogočeno opravljanje izpita in v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga komisiji za reševanje študentskih vlog dostavi ustrezna dokazila, se šteje, da je bil pravočasno odjavljen. Študentu, ki se ni odjavil in ni prišel na katerikoli del izpita ter za to nima opravičljivega razloga, se šteje kot neuspešno opravljanje izpita. Pri ustnem delu izpita oziroma pri ustnem izpitu se šteje, da se ga kandidat ni udeležil, če je zamudil več kot 15 minut.

Postopek prijave na izpit za študente, ki morajo opravljanje izpita plačati (pavzerji ter 4. in 5. opravljanja izpita):

  1. Študent se sam pravočasno prijavi na razpisani izpitni rok v informacijskem sistemu.
  2. Po vnosu ocene pri izpitu (pozitivne ali negativne) študent na svoj študentski e-naslov prejme račun, ki ga plača v roku, kot je določeno na računu.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411