Bedjaničevenagrade

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sponzorstvu in sodelovanju z nacionalnim komitejem CIGRE-CIRED podeljujejo tradicionalne Bedjaničeve nagrade za doktorska in magistrska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije.

Nagrada je v vseh letih obstoja postala prepoznavna zlasti v krogu gospodarstva in v stroki ter elektrotehniški znanosti kot ena redkih nagrad na področju tehnike in se podeljuje za akademske dosežke, ki predstavljajo hkrati tudi gospodarsko oziroma tehnološko uporabnost. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

Nagrajenci z naše fakultete

Nagrado za pridobitev naslova magistra je za delo z naslovom Kratkoročno napovedovanje proizvodnje sončne elektrarne prejel Jan Močnik, mag. inž. el, pod mentorstvom prof. dr. Miloša Pantoša.

Nagrado za doktorsko disertacijo je za delo z naslovom Prilagodljivo decentralizirano pod-frekvenčno razbremenjevanje v elektroenergetskih sistemih prejel dr. Tadej Škrjanc pod mentorstvom doc. dr. Urbana Rudeža.

Nagrado za doktorsko disertacijo je za delo z naslovom Ocenjevalnik stanja srednjenapetostnega in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja z uporabo Kalmanovega filtra prejel dr. Mitja Antončič pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča.

Nagradi za magistrsko delo sta prejela:

  • Luka Zidarič, mag. inž. el., pod mentorstvom doc. dr. Urbana Rudeža in somentorstvom Petra Simončiča za delo z naslovom Vztrajnostne mase v elektroenergetskem sistemu Slovenije .
  • Blaž Okorn, mag. inž. el., pod mentorstvom prof. dr. Mateja Zajca in somentorstvom prof. dr. Nermina Suljanovića za delo z naslovom Koordinacija aktivnih odjemalcev s platformo Etherum.

Nagrado za doktorsko disertacijo je za delo z naslovom Komunikacijski sistemi za spremljanje podatkov o razpršenih virih energije prejel dr. Mitja Kolenc pod mentorstvom prof. dr. Mateja Zajca in somentorstvom prof. dr. Nermina Suljanovića.

 

Nagrado za doktorsko disertacijo je za delo z naslovom Posplošitev modeliranja regulabilnih elementov elektroenergetskega sistema pri analizi stacionarnih stanj prejel dr. Gorazd Bone pod mentorstvom prof. dr. Rafaela Mihaliča.

Fakulteta za elektrotehniko za leto 2018 ni imela nagrajenca za doktorsko disertacijo ali magistrsko delo.

Nagrado za doktorsko disertacijo je za delo z naslovom Zmogljivost sončnih fotonapetostnih elektrarn skozi življenjski cikel prejel dr. Blaž Kirn pod mentorstvom prof. dr. Marka Topiča.

Nagrado za magistrsko delo je za delo z naslovom Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL prejel Jani Frank, mag. inž. el., pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411