Pametna distribucijskaomrežja

Visokošolski učitelji: Blažič Boštjan
Število kreditnih točk: 4

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Vpis na študij elektrotehnike.


Vsebina:

Splošne značilnosti distribucijskega omrežja z razpršeno proizvodnjo; Značilnosti bremen, poraba in proizvodnja električne energije; Vključevanje razpršene proizvodnje; Vključevanje tehnologij za shranjevanje električne energije; Vpliv električnih vozil na distribucijsko omrežje; Napovedovanje porabe in proizvodnje; Optimalno vodenje distribucijskega omrežja s pomočjo tehnologij pametnih omrežij; Navidezna elektrarna; Kakovost električne energije v distribucijskih omrežjih; Načrtovanje distribucijskih omrežij.

 

Cilji in kompetence:

Študent bo poznal osnove delovanja in modeliranja sodobnih distribucijskih omrežij. Pridobil bo osnovno znanje o določanju vpliva obnovljivih virov in električnih vozil na obratovanje distribucijskega omrežja. Spoznal osnovne tehnologije pametnih omrežij.

 

Predvideni študijski rezultati:

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati strukturo in način vodenja distribucijskega sistema,
 • razložiti pristope k modeliranju elementov distribucijskega omrežja,
 • razviti model distribucijskega omrežja,
 • ovrednotiti vpliv električnih vozil na distribucijsko omrežje,
 • ovrednotiti vpliv obnovljivih virov na distribucijsko omrežje,
 • uporabiti sodobne koncepte vodenja distribucijskega omrežja.

 

Metode dela:

Predavanja, avditorne in laboratorijske vaje, izdelava seminarske naloge v okviru izbrane projektne naloge.

 

Gradiva

 1. William H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, 2002.
 2. Box, George E. P.; Jenkins, Gwilym M.; Reinsel, Gregory C.; Ljung, Greta M., Time series analysis: forecasting and control, Wiley, 2016
 3. Bollen, Math H. J., Understanding power quality problems: voltage sags and interruptions, New York, IEEE Press, 2000
 4. Bollen, Math H. J.; Hassan, Fainan, Integration of distributed generation in the power system, Wiley, 2011
 5. Abur, A.; Exposito, A. G., Power system state estimation: theory and implementation, CRC press, 2004.

Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411