Event

Zagovor doktorske disertacije - Edin Lakić

Date of publication: 4.4.2024 Start date: 19.4.2024 Start time: 11:00 Lokacija: multimedijska dvorana

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v petek, 19. 4. 2024, ob 11. uri v Multimedijski dvorani.

Kandidat: Edin Lakić

Naslov: Energetska učinkovitost in vpliv energetskega označevanja na investicijske odločitve gospodinjstev

Members of the Board:

  • Prof. Dr. Boštjan Blažič, President,
  • prof. dr. Rafael Mihalič,
  • prof. dr. Gregor Dolinar,
  • znan. sod. dr. sc. Robert Pašičko (Zavod za inženjerstvo okoliša, Geotehnički fakultet, Univerza u Zagrebu),
  • prof. dr. Andrej F. Gubina (mentor − pridruženi član),
  • prof. dr. Jelena Zorić (somentorica − pridružena članica).

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411