Event

Zagovor magistrske naloge (Uporabna statistika) - Janez Bijec

Date of publication: 12.4.2024 Start date: 16.4.2024 Start time: 11:00 Lokacija: Predavalnica P-201 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Obveščamo Vas, da bo zagovor magistrskega dela na interdisciplinarnem študijskem programu 2. stopnje Uporabna statistika v torek, 16. aprila 2024 ob 11. uri, v predavalnici P-201 na Ekonomski fakulteti.

Kandidat: Janez Bijec

Naslov: Statistični kazalniki kakovosti in učinkovitosti oskrbe pacientov s koronarno boleznijo

Members of the Commission:
  • prof. dr. Maks Tajnikar (UL EF), predsednik komisije,
  • doc. dr. Nataša Kejžar (UL MF), članica,
  • prof. dr. Irena Ograjenšek (UL EF), mentorica,
  • izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča (UL EF), somentorica.

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411