Event

Diploma thesis defence - Miona Brkić, Denial Porčić and Filip Zevnik

Date of publication: 14.7.2023 Start date: 20.7.2023 Start time: 12:00 Location: graduation room

Obveščamo Vas, da bosta zagovora diplomskih nalog (BUN) v četrtek, 20.  7. 2023, ob 12.00 uri v diplomski sobi.

Kandidatka: Miona Brkić

Naslov: Numerično modeliranje in analiza enofaznega transformatorja v prostem teku

Kandidat: Denial Porčić

Naslov: Numerična analiza mehanskih lastnosti rotorja sinhronskega reluktančnega motorja pri različnih vrtilnih hitrostih

Kandidat: Filip Zevnik

Naslov: Optimiziranje velikosti programske kode za vgrajene sisteme

 

Members of the Board:

  • izr. prof. dr. M. Jankovec, predsednik
  • doc. dr. S. Čorović, mentorica
  • Prof. Dr. T. Tuma, mentor

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411