Event

Diploma thesis defence - Mitja Macedoni, Miha Štrok

Date of publication: 22.6.2023 Start date: 29.6.2023 Start time: 10:00 Location.

Obveščamo Vas, da bosta zagovora diplomskih nalog (BUN in BVS) v četrtek, 29. 6. 2023, ob 10.00 v mali diplomski sobi.

Kandidat: Mitja Macedoni

Naslov: Avtomatizirana naprava za izdelavo vrečk za smeti

Kandidat: Miha Štrok (BUN)

Naslov: Izdelava sistema vodenja za stiskalnico lesnih peletov

Members of the Board:

  • izr. prof. dr. J. Perš, predsednik
  • prof. dr. S. Blažič, mentor
  • asist. dr. G. Andonovski, somentor
  • doc. dr. V. Logar, mentor

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411