Event

Diploma thesis defence - Miha Šesek, Luc Jan Slapar, Izidor Založnik

Date of publication: 6.9.2023 Start date: 11.9.2023 Start time: 11:30 Location: lecture room 7

Obveščamo Vas, da bodo zagovori diplomskih nalog  v ponedeljek, 11. 9. 2023, ob 11.30 uri v predavalnici 7.

 

Kandidat: Miha Šesek

Naslov: Vključitev sistema za štetje osi v relejno tirno signalno skupino za zavarovanje železniškega nivojskega prehoda

Kandidat: Luc Jan Slapar (BUN)

Naslov: Vpliv različnih strategij polnjenja električnih vozil na nizkonapetostno distribucijsko omrežje

Kandidat: Izidor Založnik (BUN)

Naslov: Razmerje med skotopskim in fotopskim svetlobnim tokom pri novih vrstah svetlečih diod in sestavljenih spektrih

 

Members of the Board:

  • Assoc. Prof. Dr. V. Ažbe, President
  • prof. dr. B. Blažič, mentor
  • prof. dr. G. Bizjak, mentor

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411