Read moreReading Rooms

The library has reading rooms, where a quiet study environment is expected. During the library's opening hours, the reading rooms can be used with a student card or ID (for recording of attendance statistics).

Food and drinks are not allowed in the reading rooms!

S študijskem letu 2023/24 sta na voljo dve kreativni učilnici (KuFE) in »družabno mesto« pred knjižnico, kjer so ustvarjeni ugodni pogoji za projektno in skupinsko delo uporabnikov ter druženje.

 

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411