Odprti dostop do publikacij

Odprti dostop je takojšen brezplačen dostop do recenziranih polnobesedilnih znanstvenih prispevkov na spletu, opremljenih z licenco CC BY ali njej enakovrednimi.

Pomembno: polnobesedilne prispevke je potrebno deponirati tudi v zaupanja vredni repozitorij (npr. RUL, Zenodo  …).

Več: Univerza v Ljubljani Odprti dostop do publikacij

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411