News

Poletna šola Transformator 2024

Date of publication: 21.5.2024

Si želiš začeti kariero v elektroenergetiki? Pridruži se Poletni šoli Transformator 2024.

Elektro Gorenjska ponovno odpira vrata Poletne šole Transformator – prve poletne šole,  ki je bila kadarkoli organizirana s strani elektrodistribucijskega podjetja v Sloveniji na temo razogličenja in digitalizacije slovenske energetike. Sodelujoči bodo deležni mentorskega vodstva, strokovnih predavanj, terenskega dela, študijskih ekskurzij in sodelovanja pri individualnih in skupinskih projektih.

Elektro Gorenjska je podjetje, ki se ukvarja z distribucijo in proizvodnjo električne energije. Zasledujemo trajno inovativnost s prepoznavanjem priložnosti v okolju in iskanjem novih rešitev za zelene trajnostne rešitve, ki podpirajo prehod v nizkoogljično družbo.

Si želiš biti del sprememb? Pridruži se enemu izmed naših strokovnih oddelkov, kjer se boš spopadel/la z različnimi tehničnimi in razvojnimi izzivi:

  1. Razvoj in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov: študenti bodo sodelovali pri izzivih, ki vključujejo napredne pristope k diagnostiki SF6 plina, kablov, olj ter oblikovanje sodobnih konceptov vzdrževanja elektroenergetskih naprav.
  2. Analiza in optimizacija elektrodistribucijskih omrežij: izzivi s tega področja se osredotočajo na analizo velikih količin podatkov iz številnih naprav in senzorjev za namene napovedovanja porabe, proizvodnje in prediktivne detekcije okvar.
  3. Digitalizacija in inovacije v energetiki: študenti bodo razvijali rešitve za inteligentno upravljanje distribucijskih omrežij in njihovo vključevanje v redno poslovanje podjetja ter integracijo energetskih trgov in njihovega vpliva na obratovanje energetskih sistemov.
  4. Komunikacijske tehnologije prihodnosti: študenti bodo sodelovali pri razvoju komunikacijskih tehnologij za pametna omrežja in mesta. Prav tako bodo soustvarjali koncepte mešanih telekomunikacijskih omrežij za elektrodistribucijska podjetja prihodnosti.
  5. Sodelovanje na različnih projektnih področjih: Študenti bodo imeli priložnost izkusiti dinamično delovno okolje, kjer bodo svoje veščine lahko uporabili na različnih projektih – od dela s tehničnimi podatki o omrežju, do razvoja spletnih strani, programiranjem algoritmov in celovitih programskih rešitev, ter drugimi podobnimi izzivi.

Vabljeni vsi ambiciozni študenti z zanimanjem za tehnologijo, inovacije in trajnostni razvoj, da se pridružite našemu kolektivu. Za prijavo pošljite svoj življenjepis do vključno 31. maja 2024 na elektronski naslov: kadrovska.sluzba@elektro-gorenjska.si.

Bodite del energetske prihodnosti. Soustvarjajte zgodbo trajne inovativnosti in se pridružite Elektro Gorenjska na Poletni šoli Transformator 2024.

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411