News

V Bruslju potekala konferenca RTR

Date of publication: 19.2.2024

Med 5. in 7. februarjem je v Bruslju potekala sedma konferenca RTR – Road Transport Research Conference, namenjena predstavitvi rezultatov raziskovalnih projektov Horizon Europe in Horizon 2020 s področja cestnega prometa, ki jih financira EU. Konferenco organizira Evropska komisija skupaj z 2Zeroemission, ERTRAC in združenjem CCAM. Teme pokrivajo: zeleno mobilnost, urbano mobilnost, logistiko, inteligentne transportne sisteme, varnost v prometu in avtomatizacijo cestnega prometa.

Z elektrifikacijo mobilnosti in uvajanjem inteligentnih sistemov v promet, postavlja elektrotehniko v središče razvoja mobilnosti. Na letošnjem RTR je bila ULFE zastopana s štirimi projekti: EV4EU, INCIT-EV, HADRIAN in REFLECTIVE.

Projekt EV4EU (2022-2025), v katerem sodeluje 16 partnerjev iz 4 držav, raziskuje vpliv množične uvedbe električnih vozil s poudarkom na novih tehnologijah in poslovnih modelih V2X (ang. vehicle to everything). Cilj projekta je razviti rešitve, ki bodo spodbudile integracijo EV z obnovljivimi viri, zmanjšale ogljični odtis in prispevale k razogljičenju cestnega prometa. Rezultat projekta bodo ovrednotene strategije V2X osredotočene na uporabnika, kar bo omogočilo pogoje za uvajanje množične uporabe električnih vozil. ULFE pokriva predvsem področje IKT, komunikacijo med akterji s platformo Interneta stvari, agregacijo virov z virtualno elektrarno, razvoj storitev in poslovnih modelov.

Cilj projekta INCIT-EV (2020 – 2024), v katerem sodeluje 33 partnerjev, je razvoj inovativne infrastrukture za polnjenje električnih vozil in zasnovati poslovne modele, ki bodo izboljšali uporabniško izkušnjo uporabnikov teh vozil. V okviru projekta je bila vzpostavljena tudi platforma za učinkovito načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila, ki združuje podatke iz različnih virov (geografski informacijski sistemi, promet, elektroenergetsko omrežje…) in tako omogoča odločevalcem izgradnjo polnilnic z upoštevanjem vseh ključnih vplivnih dejavnikov (prometni tokovi, zmogljivost elektroenergetskega omrežja, navade uporabnikov).

V projektu HADRIAN je sodelovalo 16 partnerjev iz industrije, akademije, raziskovalnih ustanov ter malih in srednje velikih podjetij iz 9 držav. Glavni cilj projekta je bil razviti celovit sistem za »tekočo« interakcijo med voznikom, vozilom in okoljem/infrastrukturo, ki vodi tako izkušenega kot neizkušenega voznika skozi različne ravni avtomatiziranje vožnje, ki so prav tako prilagojene potrebam različnih uporabnikov. Sistem sestavljajo model za sprotno spremljanje psihofizičnega stanja voznika ter adaptivni uporabniški vmesnik, ki prilagaja prikaz informacij in nivo avtomatizacije vozila glede na potrebe voznika v vsakem danem trenutku. UL FE je sodelovala primarno pri razvoju prototipa projekcijskega vizualnega zaslona ter njegovi integraciji v simulator in demonstracijsko vozilo.

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411