Protokolarni panel

Vsestranski pomen in doprinos inženirstva, še posebej elektrotehnike+ v vsem svojem spektru aktivnosti

Povezovalec: prof. dr. Marko Topič, dekan UL FE

Sogovorniki:

 • Marjan Batagelj, Postojnska jama, d.d.

Prvi mož in lastnik družbe Postojnska jama, ki je slovenski naravni biser povzdignil na raven svetovne prepoznavnosti.

 • Aleša Mižigoj, Medex Group d.o.o.

Direktorica in ključno gonilo podjetja Medex Group, ki postaja vse bolj inovativno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano.

 • dr. Jure Knez, Dewesoft d.o.o.

Ustanovitelj podjetja DEWEsoft, mednarodnega podjetja s prisotnostjo po celem svetu in eden izmed največjih strokovnjakov na področju merilne strojne opreme.

 • Blaž Brodnjak, NLB, d.d.

predsednik uprave naše največje banke NLB, matične banke NLB Skupine, vodilne bančne ter finančne skupine s sedežem in strateškim interesom v jugovzhodni Evropi.

Okrogla miza o Umetni inteligenci

Izzivi, priložnosti in prihodnosti uporabe umetne inteligence v izobraževanju, raziskavah, razvoju in industriji

Povezovalec: prof. dr. Vitomir Štruc

Sogovorniki:

 • prof. dr. Andrej Kos, UL FE

Andrej Kos je redni profesor na UL FE in predstojnik Laboratorija za telekomunikacije. Je vodja raziskovalne skupine “Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti”. Njegova raziskovalna področja zajemajo internet stvari, omrežja 5G in 6G, blokovne verige in kibernetsko varnost. Pomemben del njegovega dela prestavlja sodelovanje z okoljem in prenos znanja akademija – industrija, v obe smeri. Uporablja različne načine za prenos znanja; projektno sodelovanje, usposabljanja v okviru Akademije IKT ter multidisciplinarno sodelovanje različnih fakultet ter podjetij in institucij v okviru študijskega procesa.
Leta 2020 je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. Je: Predsednik komisije za inovacije Univerze v Ljubljani, 2017-danes; Član EUA (European University Association) ekpertne skupine za innovacije (EUA EGInno); Član Inovacijskega sveta ARIS; Predsednik Sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).

 • izr. prof. dr. Žiga Špiclin, UL FE

Žiga Špiclin je leta 2011 doktoriral iz elektrotehniških znanosti na Univerzi v Ljubljani. Med študijem je bil gostujoči raziskovalec v pediatrični bolnišnici v Bostonu, ZDA, ki deluje v okviru Harvardske univerze, po doktoratu je gostoval na Tehniški univerzi München, v Garchingu v Nemčiji. Od leta 2020 je izredni profesor na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko. Njegovo raziskovalno delo v Laboratoriju za slikovne tehnologije obsega razvoj in vrednotenje numeričnih postopkov in programske opreme za prostorsko poravnavo slik, izboljšanje kakovosti slik, razgradnjo in kvantitativno analizo slik z aplikacijami v biomedicini in računalniškem vidu. Je avtor 30 znanstvenih člankov, leta 2016 je prejel nagrado za najboljši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani, od leta 2017 do danes pa je vodil več temeljnih in industrijskih raziskovalnih projektov.

 • Maja Škrjanc, Institut Jožef Stefan, Qlector d.o.o.

Maja Škrjanc ima 25 let izkušenj na področju umetne inteligence (UI). Raziskovalno delo na Inštitutu Jožefa Stefana na Odseku za umetno inteligenco dopolnjuje z implementacijo rešitev UI v poslovnem okolju. V zadnjih letih se ukvarja z upravljanjem umetne inteligence. Od leta 2023 je aktivna članica slovenske skupine SIST in mednarodne skupine za standardizacijo upravljanja z umetno inteligenco, CEN-CLC/JTC 21, odgovorne za postavljanje standardov za implementacijo UI, v skladu z nastajajočim regulatornim in pravnim okvirjem. Svojo kariero v poslovnem svetu je začela pri podjetju SAS Institute kot vodja napredne analitike za Adriatic regijo. Tam je vodila oblikovanje in implementacijo inovativnih projektov za vključevanje rešitev UI v velika podjetja v različnih industrijah, kot so telekomunikacije, finance, bančništvo, maloprodaja in elektro sektor. Leta 2017 je ustanovila centralno enoto za podatkovno inteligenco (znanost podatkov) pri Telekomu Slovenije, kjer je bila odgovorna tako za notranje kot zunanje monetizacijo podatkov. Poleg dela na odseku za Umetno Inteligenco, deluje še kot Chief Product Officer in vodja implementacij na start-up podjetju Qlector.

 • dr. Tadej Justin, Medius d.o.o.

Dr. Tadej Justin je zaposlen kot vodilni podatkovni znanstvenik v podjetju Medius d.o.o., specializiranem za razvoj programske opreme po meri. Leta 2009 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Med študijem ga je predvsem nauduševal razvoj umetnih inteligentnih sistemov, ki temeljijo na strojnem učenju in podatkovnem rudarjenju. Po končanem dodiplomskem študiju je nadaljeval študij kot mladi raziskovalec. Glavno raziskovalno zanimanje je bilo močno povezano s področjem jezikovnih tehnologij, znotraj področja osredotočeno na avtomatsko prepoznavanje čustev v govoru, in na čustveno in medjezikovno parametrično sintezo govora. Trenutno vodi ekipo podatkovnih znanstvenikov v podjetju Medius, ki skuša v projektih razvoja programske opreme po naročilu identificirati in razviti tiste segmente, kjer bi uporaba pristopov umetne inteligence in strojnega učenja dvignila njihovo uporabnost in omogočila učinkovitejši poslovni proces. Uspešnost ekipe potrjuje tudi prejeta nagrada GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2024 – Frodo AI.

Podelitev nagrad poslovnim partnerjem UL FE:

 • Poslovni partner
 • Poslovni partner v javnem sektorju
 • Poslovni partner na področju promocije elektrotehnike

 

Kulturni program: Janez Dovč

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411