Hidria

Hidria je razvojni dobavitelj najsodobnejših sistemov za industrijsko tehnologijo in elektrotehniko.

Hidria je razvojni dobavitelj najsodobnejših sistemov za industrijsko tehnologijo in elektrotehniko ter ena od vodilnih globalnih korporacij na področju avtomobilskih in industrijskih tehnologij. Naši izdelki so rezultat nenehnega iskanja novih priložnosti ter inovativnih rešitev za trajnostni razvoj. Z odgovornostjo, znanjem, kompetentnostjo, inovativnostjo in odličnostjo vseh naših zaposlenih ustvarjamo uspešno družbo in prispevamo k razvoju okolja, v katerem živimo in delamo.

Za soustvarjanje novih trendov iščemo inovativne in kompetentne okrepitve.

 

Tvoji izzivi bodo zajemali:

–        Razvoj programske opreme za PLC krmilnike,

–        zaključna testiranja delovanja naprav,

–        razvoj naprednih elektronskih vgradnih sistemov in pripadajoče programske opreme za krmiljenje sistemov računalniškega vida,

–        razvoj in testiranje programske opreme za industrijske robote,

–        razvoj ekspertnih sistemov na osnovi računalniškega vida,

–        razvoj kompleksnejših strogo-namenskih merilnih sistemov,

–        upravljanje in komunikacija z večjim številom merilnih instrumentov,

–        razvoj namenske programske opreme.

 

–        Razvoj programske opreme za daljinsko detekcijo stanj in nadzor delovanja elektronsko komutiranih (EC) pogonov in ventilatorjev,

–        razvoj algoritmov preventivnega vzdrževanja elektromotorskih pogonov,

–        razvoj računalniških aplikacij in programov za spremljanje delovanja in parametrizacijo EC ventilatorjev preko internetnih povezav – Hidria IoT,

–        laboratorijska testiranja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC) in LVD skladnosti novih EC pogonov,

–        načrtovanje  testno-programirnih naprav mikro-krmilniških elektronskih vezij – motorskih inverterjev,

–        izdelava prototipnih elektronskih vezij, polaganje SMD in THT komponent,

–        servisiranje in vzdrževanje proizvodnih testno-programirnih naprav elektronskih vezij (PCB),

–        detekcija napak elektronskih vezij ob prvi vgradnji,

–        iskanje alternativnih elektronskih komponent ter naročanje vzorcev,

–        izvajanje pospešenih testiranj in potrjevanje alternativnih elektronskih komponent,

–        statistična obdelava testnih podatkov ter strokovna pomoč oddelku za zagotavljanje kakovosti.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411