Kotizacija za udeležbo na taboru zagotavlja kritje naslednjih stroškov:

Udeležba na izbrani delavnici

Stroški materiala

Malica in kosilo od ponedeljka do petka

Osnovno nezgodno zavarovanje za čas trajanja poletnega tabora

KOTIZACIJA

115  €

Program

Udeležba na izbrani delavnici poletnega tabora od 9.00 do 15.00.
Delavnice sofinancira Fakulteta za elektrotehniko.

Podatki za plačilo kotizacije

Fakulteta za elektrotehniko UL, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0110 0603 0708 671
SWIFT (BIC): BSLJSI2X
SKLIC: SI 00 1444
NAMEN: PTIT2023 »IME PRIIMEK UDELEŽENCA«

Zotkini nagrajenci

Nagrajenci ZOTKS, ki za nagrado na tekmovanjih iz znanja in srečanju mladih raziskovalcev prejmete brezplačno udeležbo na taboru po lastni izbiri, lahko izbirate tudi med delavnicami Poletnega tabora inovativnih tehnologij. Ob prijavi na ta tabor morate poravnati celoten znesek za udeležbo, ki pa vam ga bomo na koncu tabora povrnili, če se boste tabora udeležili.
Več o Zotkinih nagrajencih najdete na spletni strani ZOTKS.

Možnosti znižanja kotizacije

Šola lahko s soglasjem učenca in njegovih staršev predlaga enega socialno ogroženega učenca (odločba), ki na področju izbrane delavnice izkazuje posebne dosežke, zanimanja ali rezultate, za udeležbo na poletnem taboru z znižano kotizacijo. Prošnjo za znižanje kotizacije z utemeljitvijo predloga šola pošlje na naslov poletnitabor@fe.uni-lj.si takoj po oddani prijavi na delavnico (v opombah prijavnice dopišite »prošnja za znižanje kotizacije«).
Fakulteta za elektrotehniko bo na podlagi prošenj petim učencem odobrila znižano kotizacijo.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411