Dogodek

Zagovor diplomske naloge – Matej Vnučec

Datum objave: 19.6.2023 Datum začetka: 23.6.2023 Ura začetka: 08:00 Lokacija: Mala diplomska soba

Obveščamo Vas, da bo zagovor diplomske naloge (BUN) v petek, 23. 6. 2023, ob 8.00 v mali diplomski sobi.

Kandidat: Matej Vnučec

Naslov: Sistem za zajemanje človeških gest z uporabo bližnjega električnega polja

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. M. Meža, predsednik
  • izr. prof. dr. B. Batagelj, mentor
  • asist. dr. A. Blatnik, somentor
  • izr. prof. dr. J. Guna, član

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411