Dogodek

Zagovora diplomskih nalog – Pavli Tim, Urbančič Mark

Datum objave: 6.9.2023 Datum začetka: 11.9.2023 Ura začetka: 09:00 Lokacija: online

Obveščamo Vas, da bosta zagovora diplomskih nalog v ponedeljek, 11. 9. 2023, ob 9.00 uri online, preko aplikacije MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlNWQzNDYtMmMzYS00MGFlLWE5MWEtMWI1MzY3OTM1NjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e%22%2c%22Oid%22%3a%22a69b2343-bc2f-4029-92b4-0f552cdacc96%22%7d

 

Kandidat: Pavli Tim (BUN)

Naslov: Primerjava delovanja modelov strojnega vida

Kandidat: Urbančič Mark (BUN)

Naslov: Oddaljeno posodabljanje FPGA mikrokode v napravah z operacijskim sistemom linux

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. G. Jakus, predsednik
  • izr. prof. dr. M. Meža, mentor
  • doc. dr. M. Kunaver, član

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411