ResearchActivity

Research at UL FE

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na fakulteti deluje v okviru osmih kateder 27 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Research

15

current research programmes

49

aktualnih raziskovalnih projektov ARIS

57

young researchers

370

Staff

V letu 2023 je bila Fakulteta za elektrotehniko UL vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 3,268 milijona EUR. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri 3 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).

Departments and Laboratories

At UL FE, there are 27 laboratories in 8 departments.

Bibliographies of researchers

The entry and maintenance of researchers' personal bibliographies in COBISS is carried out by specially trained librarians who are licensed to work actively in the system.

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411