InternationalCooperation

V letu 2023 se je na Fakulteti pričelo izvajati nekaj novih projektov iz različnih evropskih programov, nekaj pa se jih je tudi zaključilo. V okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja (INTERREG-i)  so v letu 2023 tekli  štirje projekti,  v dveh projektih  Fakulteta nastopa v vlogi koordinatorja. Še vedno sicer beležimo upad tovrstnih projektov, vendar se bo število le teh v letu 2024 spet dvignilo, saj imamo glede na rezultate razpisov že v tem trenutku informacijo, da se bodo pričeli v letu 2024 financirati vsaj trije novi projekti. V okviru okvirnega programa (prejšnja perspektiva Obzorje 2020 in nova perspektiva Obzorje Evropa) se je v letu 2023 pričelo izvajati 5 novih projektov, 12 pa se jih je zaključilo. Trend je kljub prikazanim kazalnikom pozitiven, saj smo v letu 2023 pridobili še 5 projektov Obzorja Evropa, ki se bodo pričeli izvajati takoj na začetku leta 2024. Eden od projektov, ki se bo pričel izvajati s 01.01.2024, je tudi ERC projekt, ki je prvi tovrstni projekt fakultete, na kar smo izjemno ponosni. V letu 2023 se je nadaljevalo izvajanje projektov iz programa LIFE in Norveškega in EGP finančnega mehanizma, izvajala sta se tudi dva projekta iz programa  EDF. 2 projekta programa ERASMUS+ sta se v letu 2023 zaključila, pridobili pa smo 2 dodatna projekta iz programa ERASMUS+ iz naslednje finančne perspektive 2021-2027. V okviru programa EMPIR sta se v letu 2023 na UL FE izvajala 2 projekta, eden od njiju se je v letu 2023 tudi zaključil, pridobili pa smo 3 projekte programa EPM, ki predstavlja nadaljevanje programa EMPIR v novi finančni perspektivi. Poleg opisanih sta tekla še projekta programa CNEC (PREPARATORY ACTION) ter DIGITAL EUROPE, naši zaposleni pa so sodelovali še v  projektih programa COST.

V letu 2023 sta se na UL FE izvajala dva mednarodna projekta in sicer NATO in IAEA.

V letu 2023 smo sodelovali v 10 bilateralnih projektih z raziskovalnimi ustanovami iz 5 tujih držav.

STAY up to date

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E: dekanat@fe.uni-lj.si T: 01 4768 411