Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. Janja Dolenc

Raziskovalec

Lokacija

Soba: AN112C

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Janja Dolenc je magistrirala leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2016 je v LEON delala kot študentka in sicer na področju simulacij v realnem času. Njena magistrska naloga obravnava algoritme za povezovanje dveh simulatorjev v realnem času z namenom preizkušanja vključevanja FACTS naprav v velika omrežja.

V LEON je zaposlena od septembra 2018, njeno primarno raziskovalno področje pa so harmonske analize. Je tudi doktorska študentka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411