Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. Jure Lokar

Raziskovalec

Lokacija

Soba: A112C

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Jure Lokar je leta 2018 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani zaključil študij prve, leta 2021 pa je na isti fakulteti zaključil magistrski študij 2. bolonjske stopnje. V magistrskem delu je obravnaval uporabo metode modalne analize za omejevanje harmonskih resonančnih pojavov v elektroenergetskih omrežjih.

V Laboratoriju za električna omrežja in naprave se je leta 2019 zaposlil kot študent, od leta 2021 pa je v laboratoriju zaposlen kot raziskovalec, kjer deluje na področju kakovosti električne energije ter sodeluje pri industrijskih projektih, med katerimi sta Obvladovanje kapacitivne delovne moči v distribucijskem omrežju in NEDO Flex.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411