Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. Klemen Knez

Mladi raziskovalec

Lokacija

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Klemen Knez je leta 2020 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od januarja 2020 v LEON dela kot študent in sicer na področju pametnih omrežij. Sodeluje na različnih industrijskih in evropskih projektih, kot je naprimer Smart Grid simulacijska platforma. Sodeloval je tudi pri razvoju Nacionalnega programa za pametna omrežja (NPPO), kjer se je na referenčnih modelih izvajalo simulacije z različnimi rešitvami pametnih omrežij.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411