Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. dr. Leopold Herman

Asistent

Lokacija

Soba: A112B

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Leopold Herman, uni. dipl. inž. el. je diplomiral leta 2008 in doktoriral leta 2014 na Fakulteti za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Trenutno je na isti fakulteti zaposlen kot raziskovalec v Laboratoriju za električna omrežja in naprave. Njegovo raziskovalno delo obsega področje kakovosti električne energije.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411