Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. Marjan Ilkovski

Raziskovalec

Lokacija

Soba: AN112B

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Marjan Ilkovski je magistriral leta 2019 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča. Od februarja 2017 je v LEON delal kot študent in sicer na področju pametnih omrežij v sklopu slovensko-japonskega projekta NEDO. Njegova magistrska naloga obravnava algoritme za napoved obremenitev transformatorjev VN/SN, ki napajajo omrežja z velikim deležem sončnih elektrarn. V LEON je zaposlen kot raziskovalec od aprila 2019, njegovo primarno raziskovanje pa so pametna omrežja.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411