Laboratorij za električna omrežja in naprave

asist. - razisk. Matevž Bokal

Raziskovalec

Lokacija

Soba: AN112C

Tajnica: Katja Krpan Ban

Tajnica telefon: +386 1 476 8413

Matevž Bokal je diplomiral leta 2011 in doktoriral leta 2024 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2016 je zaposlen v Laboratoriju za električna omrežja in naprave kot raziskovalec s področja preizkušanja naprav v zanki (Hardware-in-the-Loop) z uporabo digitalnih simulatorjev v realnem času. Tema njegovega raziskovanja so preučevanje stabilnosti digitalnih simulacij in diferencialne enačbe z zakasnitvijo.

Ostali zaposleni

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411