Delovna mesta

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Datum objave: 10.7.2023 Rok za prijavo: 17.7.2023

Javna objava prostega delovnega mesta

Članica:

Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

 

 1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001), za izvajanje vaj pri predmetih: 64211 Biomedicinska elektronika (BMA-EL); 64210 Meritve in senzorji v biomedicini (BMA‑EL); 64142 Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo (BUN‑E, Modul E); 64142M Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo (BUN‑ML) ter 64624 Servomotorji (BVS-AE).

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko (100% delovni čas), od 01.09.2023 dalje, s trimesečnim poskusnim delom.

 

 1. Pogoji za opravljanje dela:

2.1 Izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri, ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri, ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike, ali
 • doktor znanosti (3. bolonjska stopnja) s področja elektrotehnike.

2.2 Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika:

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

2.3 Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • napredno poznavanje področja biomedicinske elektronike;
 • napredno poznavanje področja meritev in senzorjev v biomedicini;
 • poznavanje področja, pristopov in orodij na področju vodenja projektov in timskega dela (priprava prijave z vsebinskim, časovnim in finančnim načrtom; vodenje, koordiniranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projekta; analiza pridobljenih rezultatov; poročanje med projektom in po njegovem zaključku, predstavitev in objava rezultatov v strokovnih in znanstvenih revijah in zbornikih);
 • poznavanje električnih naprav in meritev (osciloskopa, napetostnih, tokovnih sond);
 • osnovno poznavanje delovanja servomotorjev.

 

 1. Kratek opis dela in nalog:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • delo na področju stroke,
 • skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in druge varnostne ukrepe,
 • stalno nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Rok za prijavo:

7 dni, do 17. 7. 2023

 

 1. Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 01 4768 427
E-mail: vera.wabra@fe.uni-lj.si

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška  c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411