Delovna mesta

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Datum objave: 5.7.2023 Rok za prijavo: 12.7.2023

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

 

 1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001), za izvajanje vaj pri predmetu 64307 Komunikacija v razvoju in raziskavah (BMA-EL).

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 10 ur tedensko (25% delovni čas), od 01.09.2023 dalje, s trimesečnim poskusnim delom.

 

 1. Pogoji za opravljanje dela:

2.1 Izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri, ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri, ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike, ali
 • doktor znanosti (3. bolonjska stopnja) s področja elektrotehnike.

2.2 Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika:

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo dela s študenti.

2.3 Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • izkazane kompetence na področjih razvijanja komunikacijskih spretnosti v tehnološkem razvoju in znanstvenih raziskavah tako v slovenskem kot v angleškem jeziku; zbiranja in izbora podatkov, informacij in dokazov; načrtovanja predstavitev; izvedbe javnega nastopanja in predstavljanja razvojnih in znanstvenih del in rezultatov; priprave posterjev; pisanja člankov in povzetkov; ilustriranja v strokovni in znanstveni literaturi; pisanja diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij s pripravo zagovora;
 • napredno poznavanje programskih orodij za predstavitve Powerpoint in Prezi.

 

 1. Kratek opis dela in nalog:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Rok za prijavo:

7 dni, do 12. 07. 2023

 

 1. Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 01 4768 427
E-mail: vera.wabra@fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411