Štipendije

[ELES] Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2023/2024

Datum objave: 18.9.2023 Rok za prijavo: 16.10.2023

Družba ELES, d. o. o. objavlja razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2023/24.

Med izkušene sodelavce družbe vabimo nadobudne, motivirane in zavzete dijake ter študente, da se že v času šolanja seznanijo z najsodobnejšimi poslovnimi praksami.

Za študijsko leto 2023/2024 razpisujemo:

 • štiri (4) štipendije za študente drugega (2.) letnika prve (1.) bolonjske stopnje elektrotehnike (stopnje 6/2.),
 • devet (9) štipendij za študente od vključno prvega (1.) letnika druge (2.) bolonjske stopnje elektrotehnike (stopnja 7.),

Prosilci za štipendijo poleg izpolnjene vloge posredujte tudi:

 • kratek življenjepis, ki vključuje npr.: znanje tujih jezikov, digitalne sposobnosti, sodelovanje pri projektih, osebnostne lastnosti in veščine, navedbo o dosedanjem študentskem delu, ipd.,
 • pismo o nameri,
 • fotokopijo potrdila o vpisu v izobraževalni program, za katerega se razpisuje štipendija,
 • fotokopijo zadnjega spričevala, skupaj z ocenami predhodnega šolskega leta oziroma potrdila o opravljenih izpitih iz zaključenega predhodnega študijskega leta,
 • fotokopijo dokazila o zaključni nalogi in oceni iz prve (1.) bolonjske stopnje (samo v primeru prijave na razpis za prvi (1.) letnik druge (2.) bolonjske stopnje),
 • fotokopijo dokazila o posebnem dosežku, v kolikor z njim razpolagate.

V primeru, da prosilec ob oddaji vloge še ne razpolaga z vsemi dokumenti in potrebnimi dokazili, jih bo lahko, po dogovoru s Službo za upravljanje in razvoj kadrov, dostavil naknadno.

Izpolnjeno vlogo, skupaj s prilogami, pošljite s priporočeno pošto na naslov: ELES, d.o.o., Služba za upravljanje in razvoj kadrov, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, (ne odpiraj – ŠTIPENDIJA), najkasneje do vključno 16. 10. 2023.

Štipendistu nudimo:

 • redno mesečno izplačilo kadrovske štipendije, tudi v času poletnih počitnic in absolventskega staža,
 • osnovno štipendijo v prvem (1.) letu štipendiranja v višini od 211,00 EUR do 330,00 EUR/mesec,
 • z vsakim napredovanjem v višji letnik za 15 % povečano štipendijo,
 • poseben dodatek za doseženo nadpovprečno oceno,
 • strokovno sodelovanje pri izdelavi projektnih nalog, diplomske ali magistrske naloge,
 • opravljanje obvezne delovne prakse in možnost študentskega dela,
 • udeležbo na internih usposabljanjih,
 • zaposlitev po zaključku šolanja / študija.

Za dodatne informacije lahko pokličete v Službo za upravljanje in razvoj kadrov: 01 474 26 30 ali pišete na e-naslov: stipendije@eles.si.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411