Delovna mesta

[UL FE] ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA

Datum objave: 5.10.2023 Rok za prijavo: 12.10.2023

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:

Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

 

 1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001), za izvajanje vaj pri predmetih: Programirljivi digitalni sistemi, Razvoj digitalnih sistemov, Načrtovanje digitalnih vezij, Preizkušanje elektronskih vezij.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 32 ur tedensko (80% delovni čas), od 1.11.2023 dalje in s trimesečnim poskusnim delom.

 

 1. Pogoji za opravljanje dela:

2.1 Izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri, ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri, ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri, ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike, ali
 • doktor znanosti (3. bolonjska stopnja) s področja elektrotehnike.

2.2 Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika:

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

2.3 Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • načrtovanje in preizkušanje analognih elektronskih vezij,
 • načrtovanje in preizkušanje digitalnih elektronskih vezij,
 • načrtovanje in programiranje programirljivih vezij (FPGA),
 • načrtovanje in programiranje vgrajenih sistemov,
 • načrtovanje elektronskih tiskanin (Altium Designer),
 • vodenje projektov,
 • razvoj in CE certificiranje izdelkov, prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri razvoju in CE certificiranju medicinskih pripomočkov.

 

 1. Kratek opis dela in nalog:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • delo na področju stroke,
 • skrb za ustrezno in predpisano skladiščenje nevarnih snovi,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabo osebne varovalne opreme in druge varnostne ukrepe,
 • stalno nadziranje izvajanja varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Rok za prijavo: do vključno 12. 10. 2023

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si

 

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška  c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411