Delovna mesta

[UL FE] ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA

Datum objave: 31.8.2023 Rok za prijavo: 7.9.2023

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

 1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Polprevodniška elektronika (BUN-E), Obdelava signalov (BVS-AE), Osnove mikroprocesorske elektronike (BVS-AE) in Mikroelektronski sistemi (BMA-EL, BMA-Izmenjave).

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 1. 10.  2023 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.

 1. Pogoji za opravljanje dela:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
  • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
 • doktor znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

  Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili;
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • posebna znanja s področja fotovoltaike in optoelektronike ter elektronike: modeliranje TCAD Sentaurus, modeliranje v COMSOL, karakterizacija polprevodniških elementov, analogna elektronika, brezžična komunikacijska elektronika
 • načrtovanje tiskanih vezij (Altium)
 • programiranje C ali C++
 • orodij Labview ali Matlab/Simulink
 • znanje angleškega jezika

 

 1. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

 1. Rok za prijavo: 7 dni

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si

 

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška  c. 25, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: ks@fe.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411