Mednarodni simpozijThe Legacy and the spirit of Lojze Vodovnik

Mednarodni simpozij Zapuščina Lojzeta Vodovnika

6. 9. 2023 od 14.00 do 17.45, predavalnica P2 na Fakulteti za elektrotehniko, UL, Tržaška cesta 25, Ljubljana

Simpozij organizirata Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in DMBTS – Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije ob podpori mednarodnih strokovnih organizacij IFESS – International Functional Electrical Stimulation Society, IFMBE – International Federation of Medical and Biological Engineering in ISEBTT – International Society of Electroporation-Based Technologies. Simpozij bo moderiral Damijan Miklavčič. Udeležence simpozija bodo nagovorili predsednik DMBTS Tomaž Jarm, predsednik IFMBE Ratko Magjarević ter prvi predsednik IFESS Uroš J. Stanič.

Naslov Govorec
14.00 Uvodni nagovori Tomaž Jarm (DMBTS), Uroš J. Stanič (prvi predsednik IFESS), Ratko Magjarević (IFMBE)
14.15 Opatija, The Applied Neural Control Laboratory and then……the expansion phase of Vodovnik’s neural bypass idea at CWRU and the effect of its legacy on the treatment of Neurologic Disorders Thomas Mortimer
14.45 Injectable wireless microstimulators for motor neuroprosthetics Antoni Ivorra
15.15 Pulsed electric fields: models and applications Lluis M. Mir
15.45 Odmor Film “Človek zmaguje”  (avtorja filma: Tadej Bajd in Uroš J. Stanič, režiser: Milan Ljubić, leto: 1982)
16.15 Contemporary concepts in rehabilitation robotics
Sodobni koncepti v rehabilitacijski robotiki
Zlatko Matjačić
16.45 The impact of high-intensity pulsed electric fields on cellular excitability
Vpliv visoko-napetostnih električnih pulzov na celično vzdražnost
 Lea Rems
17.15 Electrochemotherapy and gene therapy in cancer treatment

Elektrokemoterapija in genska terapija v zdravljenju raka

Gregor Serša

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411