Novica

53. podelitev nagrad prof. dr. Vratislava Bedjaniča

Datum objave: 13.12.2023

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo v torek, 12. 12. 2023, že 53. podelili nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča.

Na fotografiji letošnji prejemniki Bedjaničevih nagrad, mentorji ter člani komisije.

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču-ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije, ki so bile osnovane z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, se podeljujejo od leta 1970 dalje. V triinpetdesetih letih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.

Izjemna doktorska disertacija

Komisija za nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je za leto 2023 podelila nagrado za doktorsko disertacijo ter dve nagradi za pridobitev naslova magistra. Nagrado za doktorsko disertacijo je za nalogo z naslovom Brezžični prenos energije z dvojnim DD navitjem prejela dr. Nataša Prosen pod mentorstvom prof. dr. Mira Milanoviča s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Na fotografiji predsednik komisije dr. Uroš Kerin in nagrajenka dr. Nataša Prosen.

Podeljeni tudi nagradi za naslova magistra

Nagrado za pridobitev naslova magistra sta prejela Jan Močnik, mag. inž. el, s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Miloša Pantoša za delo z naslovom Kratkoročno napovedovanje proizvodnje sončne elektrarne, ter Jaka Rober, mag. inž. el, s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, pod mentorstvom doc. dr. Miloša Bekovića in somentorstvom Leona Maruša za delo z naslovom Določitev potenciala prožnosti pri uporabnikih distribucijskega omrežja.

Prof. Bedjanič je l. 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato l. 1940 imenovan za docenta na ljubljanski Univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov-TELA v Ljubljani. Od ustanovitve 29. junija 1949 jo je vodil kot poslovni in strokovni direktor celo desetletje do njegove prezgodnje smrti, ki ga je doletela na službeni poti. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku, mu je bil ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti, 15. decembra 1999 odkrit doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411