Novica

EESTEC Olympics hekaton

Datum objave: 18.4.2023

Društvo EESTEC in laboratoriji Fakultete za elektrotehniko bodo v sredo, 19. aprila, organizirali enodnevno tekmovanje EESTEC Olympics.

Na tem tekmovanju bodo ekipe reševale tri izzive na področju sončne energije, ki so jih pripravili Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Laboratorij za električna omrežja in naprave ter Laboratorij za energetske strategije.

Fotovoltaika (PV) je v zadnjem desetletju najhitreje rastoča tehnologija obnovljivih virov energije, ki je že dosegla status najcenejšega proizvodnega vira električne energije. Cena PV z ekonomijo obsega stalno pada in postaja dostopna vsem ljudem, ob rasti cen električne energije pa je tudi dobra investicijska priložnost za zasebnike in podjetja.

Kljub skokovitemu razvoju so pred znanstveniki in inženirji še vedno izzivi, ki jih bo treba premagati, da bi tehnologija postala še bolj dostopna in konkurenčna. Tako razvoj in raziskave na področju PV gredo v smeri pocenitve tehnologij, zviševanja učinkovitosti pretvorbe energije, življenjske dobe, energijskega izplena in energijske vračilne dobe. Posledično se vpeljujejo novi načini umeščanja PV v prostor, kot so integracija v stavbe, vozila, infrastrukturo (ceste, ograje), urbane površine, agrovoltaika in plavajoča fotovoltaika.

Izzivi letošnjega tekmovanja:

 • 1. LPVO (Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko)
  • Določitev trenutnega stanja tehnike PV tehnologij in sistemov s predlaganjem tehnoloških rešitev za dosego večje cenovne in energijske konkurenčnosti PV.
  • Priprava strategij, kako v določen prostor umestiti čim več PV na čim bolj inovativen, a tehnično izvedljiv in smotrn način.
 • 2. LEON (Laboratorij za električna omrežja in naprave)
  • Pripraviti predlog strategije, ki bi distribucijskim omrežjem omogočila priklop večjega števila obnovljivih virov električne energije brez posega v obstoječe omrežje.
 • 3. LEST (Laboratorij za energetske strategije)
  • Razviti idejo o vzpostavitvi trajnostne energetske skupnosti v vašem okolju.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411