Novica

Fakulteta za elektrotehniko z najsodobnejšo 5G opremo za študente in raziskave

Datum objave: 29.3.2023

FAKULTETA JE S PARTNERJI IZ GOSPODARSTVA VZPOSTAVILA 5G KOMUNIKACIJSKI SISTEM

Ljubljana, 28. 3. 2023 – Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si prizadeva študentom zagotoviti vrhunsko izobrazbo, podprto z najsodobnejšimi tehnologijami in opremo, zato tesno sodeluje tudi z gospodarstvom in drugimi deležniki, ki sledijo ciljem digitalizacije družbe ter napredku sodobnih tehnologij in storitev.

V Laboratoriju za telekomunikacije na Katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko UL so vzpostavili raziskovalno in testno okolje 5G, ki omogoča večje hitrosti prenosa podatkov, večjo zanesljivost ter energetsko učinkovitost. Strojno in programsko opremo za radijsko dostopovno omrežje 5G, je doniralo podjetje Huawei, programsko opremo samostojnega (angl. Stand-Alone) jedrnega omrežja 5G je zagotovilo podjetje S&T Iskratel, uporabo radijskih frekvenc pa je omogočilo podjetje Telekom Slovenije. Opremo je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Sodobna oprema je na tehničnih fakultetah ključnega pomena za izobraževanje bodočih kadrov, ki bodo vstopali na digitaliziran trg delovne sile, hkrati pa bodo nekateri med njimi zagotovo doprinesli tudi k inovacijam na tem področju in nadaljnjemu hitremu razvoju IKT panoge. Bodoče inženirke in inženirji se bodo tako odslej na področju mobilnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter kibernetske varnosti lahko izpopolnjevali z najnaprednejšo tehnologijo 5G. 5G sistem je na Fakulteti za elektrotehniko del večjega testno-merilnega okolja, v katerem je vzpostavljena infrastruktura za meritve, testiranja in verifikacijo ter eksperimentalne raziskave na področju kompleksnih komunikacijskih sistemov in storitev v sodobnih komunikacijskih in podatkovnih okoljih.

»Na Fakulteti za elektrotehniko se zavedamo, da je vzpostavitev okolja 5G ena izmed najaktualnejših pridobitev v obdobju digitalne transformacije. Zato smo zelo veseli, da smo lahko v sodelovanju z našimi partnerji, družbo Huawei, S&T Iskratel in Telekomom Slovenije uspeli vzpostaviti takšno okolje. Verjamemo, da bo to našim študentom in raziskovalcem omogočalo, da se izobrazijo na najsodobnejših tehnologijah in razvijejo nove inovativne rešitve na področju mobilnih komunikacij in kibernetske varnosti,« je povedal dekan Fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Gregor Dolinar.

»Vzpostavljeno okolje 5G predstavlja pomembno pridobitev za Laboratorij za telekomunikacije, tako s pedagoškega kot z raziskovalnega vidika. Študentom bo oprema omogočala praktično spoznavanje sodobnih mobilnih omrežij in njihovih aplikacij, raziskovalcem pa testiranje in validacijo različnih scenarijev uporabe, ki temeljijo na prenosu velikih količin podatkov, kibernetski varnosti, visoki zanesljivosti, nizkih zakasnitvah in masivnih komunikacijah med napravami. Še posebej nas veseli, da z vzpostavitvijo okolja še dodatno krepimo sodelovanje med univerzo in gospodarstvom, kar predstavlja dobro osnovo za povečanje znanstvenega napredka in razvoj inovativnih tehnoloških rešitev v prihodnosti,« je povedal prof. dr. Andrej Kos, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko.

Huawei je vodilni svetovni ponudnik informacijske in komunikacijske tehnološke (IKT) infrastrukture ter pametnih naprav. Kot najnaprednejši ponudnik tehnologije 5G ponuja celovite rešitve in storitve v več kot 170 državah po svetu. V Huawei več kot polovica zaposlenih deluje na področju raziskav in razvoja. „Huawei je zavezan napredku in razvoju industrije IKT. Verjamemo v sodelovanje, zato smo ponosni, da smo skupaj s partnerji omogočili opremo Fakulteti za elektrotehniko, kar bo pomembno prispevalo h kakovosti študijskih programov in predstavlja dober primer sodelovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom. Huawei daje velik pomen razvoju talentov in na tem področju aktivno sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in organizacijami na trgih, kjer deluje. Organiziramo tudi lastne programe, namenjene razvoju IKT talentov, kot so Seeds for The Future, s katerimi mladim, tudi v Sloveniji, ponujamo vpogled v svet inovativnih tehnoloških rešitev in trendov ter jih hkrati opolnomočimo za njihovo aktivno vlogo v digitalnem svetu,” je povedal Walter Zhang, direktor Huawei Technologies Slovenija.

Družba S&T Iskratel stremi k razvoju in napredku celovitih ter visoko zanesljivih rešitev za varno, pametno in digitalizirano prihodnost. Digitalna tehnologija močno vpliva na delovanje kritične infrastrukture podjetij. Tehnologija 5G se iz javnih omrežij razširja v zasebna in bo v prihodnosti dopolnila in nadomestila druge brezžične tehnologije. Z zasebnimi mobilnimi omrežji podjetja dobijo zanesljive, varne in visoko zmogljive mobilne komunikacije, obenem pa nadzor nad prenosom podatkov in podporo delovanja omrežja v vseh pogojih za poslovno kritične aplikacije. »To je ključno za podporo digitalizacije, kot tudi za zagotavljanje zanesljivosti in kontinuitete poslovanja podjetij. Za prehod na 5G zasebna omrežja so potrebna nova znanja in poslovni modeli. V luči tega se zavzemamo za razvoj kadrov prihodnosti, ki bodo obvladovali vse bolj zmogljiva omrežja, znali razviti primere nove inovativne uporabe omrežij ter zagotavljali višjo raven varnosti za zaposlene in kritično infrastrukturo,« je povedal Urban Zaletel, vodja razvoja 5G v S&T Iskratelu.

Telekom Slovenije kot vodilni slovenski ponudnik storitev in rešitev IKT nenehno skrbi za razvoj in uvaja nove inovativne tehnologije, uporabnikom z vrhunskim omrežjem omogoča povezljivost ter jim zagotavlja najsodobnejše storitve in odlično uporabniško izkušnjo. Kot prvi je slovenskim uporabnikom že leta 2020 omogočil tudi uporabo 5G tehnologije. S tesnim sodelovanjem s Fakulteto za elektrotehniko pomembno prispeva k razvoju kompetenc in znanj mladih, ki so in bodo soustvarjalci digitalne prihodnosti. »Tehnologija 5G poleg klasičnih komunikacijskih storitev omogoča razvoj novih inovativnih IKT-rešitev, kamor sodijo tudi namenska, tako imenovana kampus omrežja, ki so lahko popolnoma virtualizirana ali hibridna javno-zasebna mobilna omrežja. Takšno namensko omrežje smo skupaj s partnerji vzpostavili tudi na Fakulteti za elektrotehniko, kar bo mladim omogočilo pridobivanje prepotrebnega znanja za razvoj digitalnih rešitev, ki bodo odgovarjale izjemno hitremu tehnološkemu razvoju, hkrati bodo pa organizacijam omogočile konkurenčnost in uspešnost,« poudarja Dejan Šošter, vodja raziskovalnih in razvojnih projektov v Telekomu Slovenije.

Pridobljena oprema bo študentom, raziskovalcem, profesorjem in drugemu strokovnemu kadru omogočala dodatno podporo študiju, projektnemu delu in realizaciji razvojnih ter poslovnih idej na področju mobilnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411