Novica

Javna predstavitev predloga zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Datum objave: 25.1.2023

V petek, 27. januarja 2023, bo ob 11. uri v Konferenčni dvorani, Langusova ulica 4 (1. nadstropje), v Ljubljani potekala predstaviteve predstavitvi predloga Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Predlog zakona je bil pripravljen z namenom spodbujanja razvoja obnovljivih virov energije (OVE) in naslavlja umeščanje fotonapetostnih in vetrnih proizvodih naprav v prostor. Z njim se zasleduje doseganje mednarodno zavezujočih ciljev Slovenije na področju OVE ter cilje podnebno nevtralne družbe.

Na podlagi pripomb iz javne obravnave in medresorskega usklajevanja je bil osnutek zakona iz javne obravnave dodobra spremenjen oziroma nadgrajen. Pristojno ministrstvo bo poleg temeljnih izhodišč, premislekov in rešitev, predstavilo tudi razloge za spremembe v besedilu zakona.

Predstavitvi bo sledila tudi javna razprava.

Predviden dnevni red:

  1. Nagovor ministra mag. Bojana Kumra,
  2. Predstavitev predloga zakona,
  3. Vprašanja udeležencev.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411