Novica

Objavljena raziskava v ugledni reviji Food Chemistry

Datum objave: 23.11.2022

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljanu je v sodelovanju z Institutom “Jožef Štefan” že mnogo let vodilna raziskovalna ustanova na področju merjenja električnega polja med elektroporacijo z uporabo naprednih tehnik magnetne resonance. Rezultati zadnje interdisciplinarne raziskave, objavljene v ugledni reviji Food Chemistry, so plod 10 mesečnega gostovanja doktorske študentke Jessice Genovese iz Univerze v Bologni na naši fakulteti in predstavljajo še doslej nepoznan vpogled v razporeditev električnega polja med elektroporacijo različnih rastlinskih tkiv.

Uporabljene tehnike zajema magnetoresonančnih slik tkiva pred, med in po elektroporaciji pričajo o pomembnosti električne in snovne heterogenosti tkiva in njunem vplivu na proces obdelave rastlinskih tkiv s postopki temelječimi na elektroporaciji. Poleg tega objavljena raziskava skrbi za nadaljnji razvoj najsodobnejših pristopov rekonstrukcije prostorske razporeditve električnega polja na podlagi slikanja z magnetno resonanco, in s tem utira pot za bodoče raziskave na živalskih tkivih z velikim pomenom za področje biomedicine.

Povezava do članka.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411