Novica

Srčna UL za prizadete v poplavah in prilagoditve za študente

Datum objave: 21.8.2023

Študentom, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah so na voljo naslednje prilagoditve oziroma pomoč.

  • Izjemno podaljšanje statusa oz. izjemno napredovanje v višji letnik iz upravičenih razlogov.

Za izjemno podaljšanje statusa v istem letniku število doseženih KT v tekočem letniku ni pomembno. Za izjemno napredovanje v višji letnik študent potrebuje vsaj 40 KT tekočega letnika.

Študenti naj vlogo z dokazili (kopija prijave škode občini stalnega prebivališča ali kopijo druge vloge za pomoč prizadetim v poplavah) oddajo na vpis@fe.uni-lj.si najkasneje do 1. 9. 2023! Prepozno oddane ali nepopolne vloge ne bodo obravnavane!

PDF vloga je dostopna tukaj.

V primeru vprašanj se obrnite neposredno na Študentsko pisarno.

 

  • Akcija Srčna UL za prizadete v poplavah (študenti in zaposleni).

Finančna pomoč za študente prizadete v poplavah. Razpis je odprt do 20. 09. 2023.

Na spletni strani www.uni-lj.si/srcnaul so objavljene naslednje informacije:

Postopek oddaje vloge poteka na naslednji način:

  1. Prijavitelj izpolni prijavni obrazec – vlogo ter jo nato posreduje kontaktni osebi na članici, kjer je študent/študentka. Kontaktna oseba UL FE je mag. Tea Urankar, tajnik fakultete (tea.urankar@fe.uni-lj.si)
  2. Kontaktna oseba preveri veljavnost statusa prijavitelja za študijsko leto 2022/2023 in nato vlogo posreduje na naslov Srčne UL (srcnaul@uni-lj.si) ali pa jo vrne pošiljatelju v primeru, da ne izpolnjuje pogoja glede statusa.
  3. Ekipa Srčne UL nato obravnava prejete vloge. Prijavitelji bodo o dodelitvi finančne pomoči obveščeni najkasneje do 20. 10. 2023.

V primeru vprašanj se obrnite neposredno na ekipo Srčna UL: srcnaul@uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411