Novica

Podelitev najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani

Datum objave: 30.11.2022

Na Univerzi v Ljubljani bo med 28. novembrom in 2. decembrom 2022 potekal Teden univerze, teden svečanih dogodkov, ki se tradicionalno prirejajo ob obletnici ustanovitve najstarejše slovenske univerze. Tudi letos, ob 103. rojstnem dnevu univerze, bodo predstavljeni najodličnejši raziskovalne dosežke, podeljeni častni nazivi, plakete, nagrade in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani iz leta v leto boljša univerza. Celoten program dogodkov v organizaciji rektorata in članic UL najdete tukaj.

Prejemniki najvišjih priznanj Univerze v Ljubljani, ki prihajajo s Fakultete za elektrotehniko so:

Doc. dr. Marko Jošt, ki je prejel priznanje za enega najodličnejših raziskovalnih dosežkov. Projekt »Perovskitno-CIGS tandemske sončne celice: od certificirane učinkovitosti pretvorbe 24,2 % proti 30 % in naprej«, za katerega je najbolj zaslužen prav doc. dr. Jošt, je izbran za enega najodličnejših Univerze v Ljubljani v letu 2022. Doc. dr. Marko Jošt je prejel svečano listino Univerze v Ljubljani za mlade visokošolske učiteljice in učitelje ter visokošolske sodelavke in sodelavce, ki se podeljuje za izjemne pedagoške, raziskovalne in umetniške dosežke.

Prof. dr. Marko Čepin, ki je prejel zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. Univerza je zapisala: “Prof. dr. Marko Čepin je izjemno priznan strokovnjak na področju verjetnostnih varnostnih analiz in zanesljivosti elektroenergetskih sistemov. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih del, cenjen pedagog in mentor ter uspešen vodja aplikativnih in razvojnih projektov. S svojim znanstvenim delom in delom v mednarodnih strokovnih združenjih močno prispeva k ugledu Univerze v Ljubljani v svetu.”

Valentina Stanić in Darjo Uršič, ki sta prejela svečano listino Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke.

Erna Novak, Marija Kutnar, Špela Hren, ki so prejele priznanje strokovnim sodelavkam in sodelavcem Univerze v Ljubljani, ki se podeljuje za pomemben prispevek k izboljšanju delovnih procesov in pozitivni klimi na fakultetah članicah.

Prof. dr. Franc Smole, ki je prejel naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Prof. Smole je svoje delo na Univerzi v Ljubljani začel leta 1980 in na njej deloval do nedavne upokojitve. Glavni poudarki njegovega raziskovanja so s področja modeliranja, simulacije in karakterizacije polprevodniških materialov in elementov, za svoje raziskovalno delo je prejel tudi več nagrad. Celovitost in uspešnost znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela se izkazujeta skozi več kot 40 izvirnih znanstvenih člankov v revijah prvega kvartila in več kot 1500 čistih citatov ter skozi kakovost njegovih predavanj, podprtih s 7 učbeniki in drugim učnim gradivom, ter v 67 mentorstvih in somentorstvih, od tega šestim doktorjem znanosti.

Ana Mandeljc, ki je prejela Prešernovo nagrado, ki se podeljuje najboljšim študentkam in študentom na področju znanosti. Ana Mandeljc je zaključila magistrski študij Elektrotehnike, smer Robotika, z nalogo “Mehanizem robotske naprave za vadbo prstov in zapestja.”, za katero je prejela Prešernovo nagrado. Rezultati naloge so bili objavljeni kot nagrajeni konferenčni prispevek in članek v reviji s faktorjem vpliva, za razvito napravo pa je vložena patentna prijava.

 

 

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411