Novica

prof. dr. Andrej Kos imenovan v delovno skupino MIZŠ

Datum objave: 6.12.2022

Prof. dr. Andrej Kos je imenovan v Delovno skupino za pripravo predloga akcijskega načrta ReZrIS2030 za cilj 5: »Pospešeno sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, prenos znanja in inovacij«.

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 je med ključnimi cilji na področju znanosti, razvoja in inovacij.

Za svetovanje, pomoč in vsebinske usmeritve Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi zgoraj omenjenega akcijskega načrta, je ministrstvo imenovalo posebno delovno skupino, v katero so vključili predstavnike različnih resorjev, javnih raziskovalnih organizacij ter druge relevantne strokovnjake.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411